Aklım Ağrıyor

Aklım Ağrıyor Feza Tiryaki – Haberler 31 Ocak 2013 Bilirsiniz, eski çağlarda bir düşünüre sormuşlar: “Ülkeyi yönetseydin ilk önce neyi düzeltirdin?” Düşünür, hiç düşünmeden: “Dili düzeltirdim.” demiş. “Dil bozulursa kültür bozulur, kültür bozulursa adalet yoldan çıkar. Adalet yoldan çıkarsa işin sonunun nereye varacağını artık kimse kestiremez.” Bizi yönetenler, yönetenlere hükmedenler işte tam da bunu istiyorlar: “Dilimizi bozmak!” Kültürümüz hızla bozuluyor.

Read more

MAKALE – HÜRRİYET AVUSTRALYA: HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM 3

HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM 3 Disiplin eğitimin temel taşlarından biridir. 27 Kasım 2012’de Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik; disiplinin sağlanmasındaki çok önemli bir unsuru yok etmiştir. Benim görüşümce bu gereksiz değişiklik uzun zamanda Türkiye’ye zararı dokunacak bir hatadır. Eğer okul üniforması yani önlük gereksiz olsaydı bunca yıldan beri neden Avustralya

Read more

BİLGİ VE İNSAN

Nurullah AYDIN 29 Ocak 2013-ANKARA BİLGİ VE İNSAN Bilgi insanın varolma kaynağıdır. İnsanın zihinsel faaliyetleri sonucunda elde ettiği ürünlere bilgi denir. Bilene süje, bilinmesi gereken nesneye obje adı verilir. Bilgi; Gündelik Bilgi: insanın gözlem ve denemeler sonuncunda elde ettiği ürüne bilgidir. Hayatımızı kolaylaştırır. Teknik Bilgi: İnsanın doğayla mücadelesinden çıkmıştır. Amacı fayda sağlamaktır. Dini Bilgi: Varlığı inanç aracılığıyla kavrayan inanç bilgi

Read more

MAKALE – HÜRRİYET AVUSTRALYA: HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM 2

HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM 2 Atatürk “eğitimin sosyal hayatın ihtiyaçlarına cevap vermesi” ve “çağın gereklerine uygun olmasıdır” diyerek, iki temel ilke ile eğitim sisteminin ana hedeflerini belirlemiştir. “İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan çıkmaktır” diyerek de bilimsel olmanın önemini vurgulamıştır. Her gün ilerleyen bilim ve fen dünyasının getirdiği yeniliklerin yarattığı gelişmeyi takip etmek ve geride kalmamak

Read more

MAKALE – HÜRRİYET AVUSTRALYA: HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM

HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM Eğitim; bilgi, beceri, ve insanın mensubu olduğu sosyal toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıklarının öğretim yoluyla nesilden nesile aktarılmasıdır. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. İnsanın yaşadığı toplumun; politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları her zaman eğitime yön veren unsurlar olmuşlardır. Bireylerin inançlarını, davranış biçimlerini ve toplumun standartlarını kapsayan eğitim;

Read more

MAKALE – HÜRRİYET AVUSTRALYA: ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE Yazan: Ömer Can Şirikçi Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM)’nin Avustralya’da yaşayan saygıdeğer Türk halkına sesini duyurması için bu fırsatı sağlayan Hürriyet gazetesine teşekkürlerimi sunarım. AAKM’nin kuruluş amaçlarından başlıcaları; Atatürk ve Atatürkçü düşünceyi (Kemalizmi), birinci kaynaklardan öğrenip yaymak, Atatürk`ün eseri olan Türk Devrimlerinin fikir ve eyleminden ortaya çıkan düşünce sistemini, toplum anlayışını, dünya görüşünü, yaşam biçimini anlatmak, anlattırmak. Gençlerimizin

Read more