MAKALE – HÜRRİYET AVUSTRALYA: HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM

HERŞEYİN BAŞI EĞİTİM Eğitim; bilgi, beceri, ve insanın mensubu olduğu sosyal toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıklarının öğretim yoluyla nesilden nesile aktarılmasıdır. Okul öncesi ve okul sürecinde devam eden eğitim, mesleğe atıldıktan sonra da sürer gider. İnsanın yaşadığı toplumun; politik, sosyal, kültürel ve bireysel boyutları her zaman eğitime yön veren unsurlar olmuşlardır. Bireylerin inançlarını, davranış biçimlerini ve toplumun standartlarını kapsayan eğitim;

Read more