ATATÜRK’ÜN MANİSA’YI ZİYARETİ

Daima halkının arasında, halktan bir kimse gibi, serbestçe dolaşmıştır Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet’in ilanından sonra sık sık yurt gezilerine çıkmıştır. Bunun bir nedeni inkılaplarını anlatmak olduğu gibi bir diğer nedeni de kendisini görmeyenlerin de görmelerine sağlamaktır. Atatürk’ün en büyük özelliği; gerek Milli Mücadele döneminde gerek Cumhuriyet’in ilanından sonra daima halkının arasında, halktan bir kimse imiş gibi, serbestçe

Read more