Kozmik İşaret – GÖBEKLİ TEPE

29/07/2014 Ertuğrul Özkök ŞANLIURFA Müzesi, yenisi yapılmak üzere kapatılmadan önce, ziyarete açılan bölümünü gezen kadın, bir heykelin karşısında durdu. Üst kısmı aslan başı şeklinde olan 1 metre 90 santim yüksekliğindeki bu heykelin, orta kısmı bir insan tasviriydi. Alt kısmında ise bir bebek vardı. Heykelin çevresini bir yılan sarmıştı. Ziyaretçi bu heykeli uzun uzun seyretti, sonra başka tarafa geçti. Biraz önce

Read more

Gemilerde Tarih Var – Soner YALÇIN

Gemilerde Tarih Var 14 Haziran 2015 Sadun Boro öldü. 10.5 metre boyunda “Kısmet” adlı teknesiyle 1965’te çıktığı ve üç yıl süren dünya seyahati onu “Yelkenliyle dünya turu yapan ilk Türk” olarak tarihe geçirdi. “Kısmet” bugün İstanbul’da eski Haliç Tersanesi’nin olduğu yerde, Rahmi Koç Müzesi’nde sergileniyor. “Kısmet” Türkiye tarihinde bir ilki başardı. Peki… Dünya tarihinin seyrini değiştiren; Santa Maria’dan Granma’ya ünlü

Read more

Uğur Dündar – Sinan Meydan : Atatürk düşmanının ibretlik sorularına, Atatürk’ten tokat gibi cevaplar!..

3 Haziran 2015 Uğur Dündar Facebook: halkinsozcusu Twitter: ugurdundarsozcu E-mail: ugur.dundar@ugurdundar.com.tr   Sos­yal med­ya­da bir Ata­türk düş­ma­nı, Ata­türk­çü­le­re, ce­vap­la­ma­la­rı için 15 so­ru (!) sor­muş! Ak­lın­ca da “A­ta­put­çu­” de­di­ği biz Ata­türk­çü­le­rin bu so­ru­la­ra ce­vap vere­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­miş! Alın­tı­la­dı­ğı­mız so­ru­lar doğ­ru­dan Ata­tür­k’­e so­rul­du­ğu için, ce­vap­lar da Ata­tür­k’­ün ağ­zın­dan ve­ril­di. SO­RU 1: MÜS­LÜ­MAN­SAN Hİ­LA­FE­Tİ NE­DEN KAL­DIR­DIN? CE­VAP: Ku­r’­an’­da di­ni/si­ya­si yet­ki­le­re sa­hip bir li­der an­la­mın­da ha­li­fe­lik yok­tur. Ken­di­ni “Al­la­h’­ın

Read more