Amiral Soner Polat: En büyük Türk Atatürk! O ölmedi kalbimizde yaşıyor

En büyük eserim dediği Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etti.

Nefes kesen art arda devrimlerle Türkiye’yi çağının yıldızı yaptı.

Bursa’dan bizi uyardı: “Bu ülkenin polisi, jandarması, ordusu…var” demeyeceksin!
Ülkenin her köşesini saran kara bulutları dağıtacak rüzgârları O estirdi.
YalnızcaTürk’ün onurundan, milletinin sevgisinden, bilim ve hakikatten güç aldı.
Ümitsiz, karamsar, dağınık kitleleri bir yumruk gibi topladı, birleştirdi, örgütledi.
Karanlığın üstüne şimşek hızıyla yürürken, mavi ışığıyla ülkeyi aydınlattı.

Tarihin daha önce tanıklık etmediği şekilde, 500 yılda yapılabilecek işleri 15 yıla sığdırdı!
Ülkeyi bir baştan bir başa demir ağlarla donatırken, demir yumruğu ile kötülüğü yere serdi.
Rastlantılar ile duygular ile değil, hesap, kitap, plân, program, akıl, bilim, vizyon ile yol aldı.
Kenetlenerek, omuz omuza birlikte yola çıktığı yüce Türk milletine hep inandı; hep güvendi.

Anti-emperyalist duruşunu ve devrimciliği Kemalizm’in temel yapıtaşları olarak belirledi.
Türk’ü, padişahın kulu, şeyhin müridi, ağanın marabası olmaktan kurtardı, onurlu bir yurttaş yaptı.
Atatürk, yarı tanrı-yarı insan bir masal varlığı değil, yaşadığı çağı sıçratan bir gerçekliktir.
Türkiye’yi ayakta tutan O’nun ruhudur. Atatürk yoksa Türkiye de yoktur!
Ülkenin iç ve dış düşmanlarının doğrudan veya dolaylı olarak O’na saldırmasının nedeni de budur!
Rahat uyu Atam! Seni hiçbir güç bizim ruhumuzdan, aklımızdan, hücrelerimizden söküp atamaz!
Kalbimizdeki en müstesna yerde seni yaşatıyoruz. Seni üzenleri biz de üzeceğiz!

Amiral Soner Polat

09 Kasım 2014, 19:04

ulusalkanal.com.tr
spolat102@outlook.com

Kaynak: http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/en-buyuk-turk-ataturk-o-olmedi-kalbimizde-yasiyor-makale,3421.html

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply