Çatalhöyük Tabletindeki Yazı Türkçedir

Çatalhöyük Tableti

Catalhoyuk

Derya Pamuktulum

Şu halde ATATÜRK, Anadolu’yu en aşağı 7000 yıllık Türk beşiği olarak gördüğüne göre Çatalhüyük tabletindeki yazıtın bir Ön Türk uygarlığına ait olması ihtimali epey yüksek görünmekteydi ve bu nedenle ilk olarak Ön-Türkçe uzmanı olan Kâzım MİRŞAN’’dan yardım istedikten sonra 29 Ağustos 2006/13:30-17:30’da Ön-Türk Uygarlığı Araştırmaları Merkezi’nde dernek başkanı S. Kemal ERMETİN  Bey ve o sırada orada bulunan araştırmacı Rahmi YILMAZ  Bey ile görüştüm. Bu görüşme sırasında, inanır mısınız daha ben 2. kaynakçadaki makaleyle birlikte 1. kaynakçadaki çalışmamı gösterir göstermez her ikisi de Çatalhüyük tabletindeki yazıtın Kök-Türkçe olduğunu söylediler. Ayrıca bu yazıt hakkında gönderdiğim mektubu yanıtlayan Kâzım MİRŞAN, ilk bulgularını şu şekilde açıklamıştı:

1) Çatalhüyük tabletindeki “Γ-1”, “F-2” ve “E-3” eşleşmelerinin doğru olma ihtimali büyüktür. Bu hususu kitaplarımda (ALTI YARIOQ TIGİN, Konferans ve Alfabetik Yazı başlangıcı v.s.) verilen bilgileri gözönünde bulundurarak değerlendirmelisiniz.

2) Çatalhüyük yazıtları Türkçe’dir (kitaplarıma bakınız).

3) “Kutsal 4’lü” dediğiniz “X” tamğası Türkçe’de “4” demektir ve, ayrıca, öbür dünyaya işaret eder (çünkü orda ancak 4 unsur bulunmaktadır).

4) “Gamalı Haç” tamğası (sembolü) yazıtlarda “Lider, Uçmak ve Askeri (OQ-UÇ)” manalarında kullanılmaktadır.

Saygılarım ile, Kâzım MİRŞAN, Türkbükü, 8.9.2006.

 

Şu halde, ilk bulgularımıza göre Çatalhüyük tableti hakkında şu sonuçları verebiliriz:

1) Çatalhüyük tabletindeki yazıt, bir Eski Türkçe (KökTürkçe)’dir.

2) Çatalhüyük tableti, KökTürkçe ile yazılmış bilinen (geçmişi en az 3000 yıl olan) en eski matematiksel tablet olarak ortaya çıkmıştır.

3) Keşke Çatalhüyük tableti ATATÜRK  yaşarken bulunsaydı! Çünkü, ATATÜRK, hayatı boyunca “Türk Tarihi” ve “Türk Dili” üzerinde araştırma yaparak hem kendi atalarının hem de tüm insanlığın izlerini sürmüştü.

 

190670_10150111028667951_4967396_n

Çatalhöyükte bulunan ve içerisinde kaz figürleri bulunan tabut ve ölenlerin uçtuğunu betimleyen çalışma

189376_10150111028987951_3632672_nÖlenleri uçuran kaz figürlü Çatalhöyük tabutu – Anadolu Medeniyetleri Müzesi

200531_10150111035532951_7194160_n

Download (PDF, 1.67MB)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply