ÇİNİN GİZLİ TARİHİNDE SAKLI “TÜRK PİRAMİTLERİ”

ÇİNİN GİZLİ TARİHİNDE SAKLI “TÜRK PİRAMİTLERİ”

“Dünya tarihinin en önemli emperyalist güçlerinden biri olan Çin, “arkeoloji” ve “tarihin” nasıl tehlikeli bir silah olarak kullanılabileceğini çok iyi bildiğinden, bazı tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasının kendi açısından birtakım olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. Çin bu nedenle bizim piramit, onların kabba dediği bu dev eserler Çin saklı tarihinin içinde sessizce gerçek sahiplerinin torunları tarafından dünya kamuoyuna açıklanmayı beklemektedir. “

İki Avustralyalı gezgin 1912’de Çin’in Xi’an(Şian) eyaletine yaptıkları bir gezide burada Mısır piramitlerine benzer büyük bir piramit keşfetmişlerdi. Daha sonra 1945 yılında II. Dünya Savaşı sırasında Çin’e yardım malzemesi götüren bir C-54 uçağından Çin’in Xi’an(Şian) şehrinin 100 km güneybatısında ki bu büyük piramit fark edilmiş ve ilk kez fotoğrafı çekilmiştir. Bu esrarengiz piramide “Beyaz Piramit” adı verilmiştir. BEYAZ PİRAMİT’in bu ilk fotoğrafı 1957 yılında Life dergisinde yayınlanmıştır.

Piramitlerin sayısının irili ufaklı 100 civarında olduğu belirtilirken, söz konusu piramitlerin kime ait olduğu ve içindekiler hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

China-Turk-Piramitleri-1Şian’daki Türk Piramidi

II. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilot James Gaussman, Beyaz Piramit’i şans eseri fark etmiştir. Olay şöyle gerçekleşmiştir: Hindistan’dan Chungking’e malzeme taşıyan Amerikalı pilot bir uçuştan dönerken, motorlarından biri arızalanır. Benzin depolarının donduğunu sanan pilot daha alçak bir irtifaya inmeye karar verir. Çok dikkatli olmak zorundadır, çünkü tüm bölge dağlık ve tehlikeli arazilerle kaplıdır. Bu dağlardan sakınmak için yan yattığında büyük, düz bir vadiye gelir. İşte tam o sırada önünde, sanki metalden yapılmış gibi parlayan devasa bir piramit ile karşılaşır. En dikkate çeken şey, piramidin tepe taşıdır. Gaussman bunun kristalden yapılmış olduğunu düşünmüştü. Piramidi üç kez turlar ve üsse doğru yönelir. Ancak istihbarat raporunda, piramidin çevresinde hiçbir şey görmediğini belirtmiştir. “Çıplak arazi içinde büyük bir piramit duruyordu. Onun çok eski olduğunu tahmin ettim. “ Gaussman raporunu şu sorularla bitirmişti. “Onu kim inşa etti? Neden inşa edilmişti? İçinde ne var?” 1990 ‘lı yıllardan itibaren uydu görüntü teknolojisinin gelişmesiyle birlikte uzaydan çekilen fotoğraflarda bölgede Beyaz Piramit dışında daha birçok piramit olduğu görülmüştür.

Beyaz Piramit, Alman bilim insanı Hartwig Hausdof’un 1994 yılında bir araştırma gezisi amacıyla Çin’in Şensi eyaletinde ki yasak bölgeyi ziyaret etmek istemesiyle yeniden gündeme gelmiştir. Bölge Çin hükümeti tarafından “yasak bölge” ilan edildiği için Hausdof, Beyaz Piramit’e ve diğer piramitlere çok fazla yaklaştırılmamış, piramitleri uzaktan görüntülemek zorunda kalmıştır.

Beyaz Piramit, Mısır piramitlerinin yaklaşık iki katı yüksekliğinde( 300 metre) Mısır’da ki en yüksek piramit olan Büyük Piramit’in yüksekliği 157 metredir. Beyaz Piramit civarında 16 piramit daha vardır. Bu piramitlerin M.Ö. 5000, 2500 arasına tarihlenmesi, dünyada ki en eski piramitlerin bunlar olabileceği anlamına gelmektedir. 5000 yıllık Çin metinlerinde de bu piramitlerden söz edilmektedir. Ön- Türk araştırmacısı Kazım Mirşan, bu piramitlerin M.Ö. 7000 ‘lerde dikildiğini iddia etmektedir.

China-Turk-Piramitleri-2

Beyaz Piramit konusunda çalışmalar yapan Haluk Tarcan, bu uygarlık harikası hakkında şu bilgileri vermektedir. “… Bu piramidin yüksekliği 300 metre olmasını hayretle karşıladım ve New York’ta öğrencim Levent Alaybeyoğlu’ndan tamamlayıcı bilgi rica ettim. Piramit gerçekten 300 metre yüksekliğindedir. Yani Fransa’da ki Eyfel Kulesi yüksekliğine varan bir tepe halindedir. Hausdaf’un verdiği bilgiye göre tarih M.Ö. 2500’ler olacaktır. Çin’de M.Ö. Ön- Türkler M.Ö. 3000’lerde devlet kurmuş olup Çin tarihi 1700’lerde başladığına göre bu piramidin ve etrafındakilerin Ön- Türklerce yapılmış olması gerekmektedir. Ön atalarımızın OT-OG dedikleri ön Mısır’a M.Ö. 300’lerde Doğu Anadolu’dan Isup Ög yazısının gittiği gibi, Mirşan 184 Mısır hiyeroglifini Ön- Türkçe okumuştur. Mumyalama tekniğinin M.Ö. 300’lerde Altaylar’ da olduğunu bilmekteyiz.

Bu şartlar altında piramitlerin ancak Ön- Türkler tarafından yapılmış olduğunu kabullenmemiz bilimsel mantık sonucudur. “

Çinli yetkilileri Xi’an(Şian)’ daki piramitleri dünyadan saklayabilmek için piramitlerin üzerlerine sürekli yeşil kalan ağaçlar dikmişlerdir. Böylece yıllar sonra üzeri ormanla kaplı tepeciklere dönüşecek olan bu uygarlık şaheserleri belki bir yüz yıl daha insanlığın bilgisinden uzak tutulacaktır.

Peki, ama neden? Neden Çin Xi’an piramitlerini saklamaktadır? Neden Çin bu uygarlık şaheserlerini dünyaya tanıtmamaktadır.

Eğer bu piramitler Çinlilere ait olsaydı, Çinliler kendi uygarlıklarının derenliliğini dünyaya anlatabilmek için, bırakın üzerlerine ağaç dikmeyi, her piramidin her taşını tek tek parlatır, bu şaheserleri dünyanın beğenisine sunarlardı. Ama bugün bu bölgeler Çin’in yasak bölgeleridir. Piramitlerin üzerlerine sürekli yeşil kalan, yapraklarını dökmeyen türden ağaçların dikilmiş olması bu yasağın nedenini ortaya koymaktadır. Çin, bu yöntemle, kendisine ait olmayan bu büyük uygarlık harikalarını dünyadan saklamaya çalışmaktadır. Çin’in bu anlamsız tutumunun tarihsel düşmanlık ve ırkçılık dışında başka bir açıklaması olabilir mi?

Peki, ama bugün Çin toprakları içinde kalan ama Çin uygarlığına ait olmayan bu piramitler ne anlama gelmektedir?

Bu piramitler öncelikle bu bölgelerin çok eski çağlarda Türklere ait olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bilgelerin kadim Türk toprağı olduğu gerçeği Çin kaynaklarınca da doğrulanmaktadır. Fakat bu gerçeği kabul etmek, Türkleri yok saymaktan büyük zevk alan ırkçı Batı’nın ve Batı merkezli(Avrupa) tarihin işine gelmemektedir.

Dünya tarihinin en önemli emperyalist güçlerinden biri olan Çin, “arkeoloji” ve “tarihin” nasıl tehlikeli bir silah olarak kullanılabileceğini çok iyi bildiğinden, bazı tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasının kendi açısından birtakım olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünmektedir. Çin bu nedenle bizim piramit, onların kabba dediği bu dev eserler Çin saklı tarihinin içinde sessizce gerçek sahiplerinin torunları tarafından dünya kamuoyuna açıklanmayı beklemektedir. Çin bilmediğimiz bir nedenle Xi’an piramitlerini yıllarca saklamıştır. Mısır piramitleri 1800’lerin sonunda ortaya çıkmışken Mısır piramitleri kadar görkemli olan bu Xi’an piramitlerinin ortaya çıkmaması nasıl açıklanabilir? Kanımca Çin’in korkuları vardır. Çin uzunca zamandır bağımsızlık mücadelesi veren Uygur Türklerinin “geçmişte buralar bizlerindir” diyerek bölgede hak iddia edebileceklerini düşünerek bu piramitleri gizleme yoluna gitmiş olabilirler. Bilinen bir gerçek vardır ki Çin hükümeti özellikle Uygur Türklerine ait tarihi eserleri gizleme ve bölgenin Türk kimliğini silme konusunda ki çalışmalar yaptığı dünya kamuoyunun son zamanlarda gözünden kaçmamıştır.

Türklerde Piramit Düşüncesi

Erken dönem Orta Asya Türkleri, tanrılarının dağların zirvelerinde yaşadıklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle kutsal ayinlerini çoğu kez dağların zirvelerinde yapıyorlardı. Türkler, yüksek dağların olmadığı bir bölgede yaşamak zorunda kaldıklarındaysa yapay dağlar, yani piramitler inşa ediyorlardı. Örneğin M.Ö. …

4000’lerde Orta Asya’dan ayrılıp Mezopotamya’ya giden Türkler orada yüksek dağlar olamadığından kendilerine yapay dağlar (piramitler) yani zigguratlar inşa etmişlerdir. Sümer zigguratları ve Babil Asma Bahçeleri aslında birer Türk piramitleridir.

Sonuç olarak, Batı merkezli tarihin esiri bilim insanlarının “göçebe” diye adlandırdıkları Türkler nasıl olduysa binlerce yıl öncesi, yüzlerce metrelik dev piramitler inşa etmeyi başarmışlardır. Göçebelik ve piramit… Ne yaman çelişki! Şüphesiz ki bu “yaman çelişkinin” sorumlusu tarihe özgürce bakanlar değil, Batı merkezli(Avrupa) tarihin esiri olan omurgası kırıklardır.

Adnan GÜLLÜ

Tarih Araştırmacısı

 

Faydalanılan Kaynaklar

Türkiye Halkının Kültür Kökenleri ( Burhan Oğuz İstanbul 2002

Anadolu’da On Bin Yıl, Türk Dilinin Beş Bin Yılı ( Selahi Diker İstanbul 2000)

Ön Türk Uygarlığı ( Haluk Tarcan İstanbul 2004)

Tarih Türklerde Başlar ( Hulki Cevizoğlu İstanbul 2002)

Şarki Türkistan Tarihi (Mehmet Emin Buğra)

Köken Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2 ( Sinan Meydan İnkılap yay. 2008)

 

Kaynak: http://bizimelbistangazetesi.com/yazar.asp?yaziID=17583

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply