Halûk Tarcan, Kürt sözcüğünün oluşumunu anlatıyor

Günümüz araştırmacılarından biri olan Halûk Tarcan Bey’den, Kürtler’in; bir ulus olup olmadığının, bilimsel açıdan kanıtı niteliğinde, çok değerli bir araştırma yazısı.

K_rt_yokturOSMANLI’DA, KÜRDİSTAN diye bir EYALET VARDI, ama…

Osmanlı, kendini Türk saymıyordu. Tarihini, atalarının kim olduğunu aramıyordu. Türk için: Etrak-ı bî İdrâk, idrak sahibi olmayan Türkler diyorlardı.
Kâzım Mirşan’dan öğreniyoruz; Ëlegeş anıtında okunuyor. Bir aşîret reisi:

Alpurungu Han’dan ( Alpertunga değil – Orta Asya Türkçeleri’ni bilmeyenler tarafından yanlış okunmuştur.), ÖKÜ-ERT; aşiretini yönetme yetkisi ister. Bu sıfat zamanla sıkışarak, KÜRT’e dönüşür.

Demek ki, Kürt bir etnik ya da budunsal ad değil, aşiretini yönetme iznidir.

Kürt sözcüğü, yine, Bedirhanlı bir gençten öğrendiğimize göre Kürtçe’de yoktur.

Kürd/İSTAN adına bakalım:

Orta Asya Türkçeleri’nden yedisini, ana dili gibi; okuyan, yazan, konuşan ve oradan da yazıtlar yoluyla Ön Türkçe’ye varmış olan Kazım Mirşan’ın verdiği açıklamayı görelim:

”Halkına iyi hizmet etmiş olan Bey’n bedeni ateşe verilir. Beden yanar, külleri yeryüzünde kalır ve toprak kaplara konup ateş evinde gömülür. Can’ı ve Ruh’u, Tanrıya uçar. Tanrı katında ASQAN, yâni asılı olur. Artık uçmağda bulunmaktadır. Tanrı, buyruğuyla yeniden doğacak ve yeryüzüne gönderilecektir.”

ASQAN, zamanla; Aspan, Astan ve Asüman olmuştur.

Bu iki noktadan hareketle, Kürdistan sözcüğüne ulaşabiliriz:

ÖküertAstan, zamanla, KürtAstan‘a dönüşüyor. O da zaman içinde Kürdistan olmuştur.

Bu ad, Kürtler’in, ÖnTürkler’den olduklarının bilimsel kanıtıdır.

Kürtler’in kullandıkları ( Q ile W) harfleri, onların Ön Türkler’den olduklarının bir öteki kanıtıdır. Her iki şekil, harf değil, birer damgadırlar.

OQ ve UW:

İlki; günahsız olma, yeryüzü kişisini tanımlar.

Öteki ise; kutsal anlamını verir.

Kâzım Mirşan: Damgaların başındaki sesli harfler gitmiş, damgalar sessiz harf haline dönüşmüşlerdir.

Dipçe: Astan, bugün, Kazakistan’ın yeni başkentinin adıdır. Orta Asya ve Güney Anadolu’da iki yerde bu ad vardır.

Türkçü; Tarihçi, Müzisyen ve Araştırmacı Yazar Halûk Tarcan

Yayının oluşturulma tarihi: 13 Ekim 2013

Kaynak: http://bozkurt-turk.blogspot.com.au/2013/10/haluk-tarcan-kurt-sozcugunun-olusumunu.html

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply