MAKALE – HÜRRİYET AVUSTRALYA: ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

AAKM Makale - Hürriyet - ÖmerCan Banner 2013.v2 Medium

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE

Yazan: Ömer Can Şirikçi

Avustralya Atatürk Kültür Merkezi (AAKM)’nin Avustralya’da yaşayan saygıdeğer Türk halkına sesini duyurması için bu fırsatı sağlayan Hürriyet gazetesine teşekkürlerimi sunarım.

AAKM’nin kuruluş amaçlarından başlıcaları; Atatürk ve Atatürkçü düşünceyi (Kemalizmi), birinci kaynaklardan öğrenip yaymak, Atatürk`ün eseri olan Türk Devrimlerinin fikir ve eyleminden ortaya çıkan düşünce sistemini, toplum anlayışını, dünya görüşünü, yaşam biçimini anlatmak, anlattırmak. Gençlerimizin ve çocuklarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda her türlü eğitimi, bilgilendirmeleri ve bilinçlendirmeleri amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Atatürkçülük, mutlak laik düşünüşün akılcı görüşüyle; halkı halk adına milli benlik bilinci ile dolu bir halde milli egemenliğe dayanan cumhuriyet devletinin koruyucu kantları altında, bilimsel, ekonomik ve sosyal yönden kalkındıracak; çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartacak, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh!” sloganına dayanarak, evrende ayrı devletler oluşturan milletleri birbirine karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma duygusu ile bağlayacak yöntemin oluşturduğu yönetim sistemidir. Bütün dünya milletleri, Atatürkçülüğü ileride bir bütün olarak ele almak ve ondan yararlanmak zorunda kalacaklardır.

AAKM, “Geçmişi ne kadar çok unutursak geleceği korumak o kadar zor olur.” diye bizi uyaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerine kulak vererek; Atatürk’ü anma ile yetinmeyip, anlatmamız için çaba serf etmenin gereğine inananlar tarafından kurulmuştur.

Avustralya’da, Atatürk’ü ve Türkiye’yi, başarılı etkinliklerle tanıtan ve Avustralyalı politikacıların bile ilgiyle izledikleri çalışmalarımızı devam ettirmek için; AAKM 2013 Yönetim Kurulu yeni genç üyeleri ve yöneticileri ile faaliyetlerine başlamıştır.

AAKM’nin şimdiye kadar hazırlayıp Avustralya’daki Türk toplumuna sunduğu konferansları ve toplantıları; tarih, sunucu ve konuları ile aşağıda dizelidir.

 • 2012 Ekim 27 Doçent Barış Doster: Kuşatma Altındaki Türkiye
 • 2010 Nisan 17 Gazeteci Ümit Zileli: Karanlıktan Aydınlık Arasında Türkiye
 • 2009 Haziran 14 Gazeteci Ali Sirmen: Türkiye 2009
 • 2009 Nisan 26 Prof. Dr. Haluk Ertan: Çanakkale Savaşlarından Kesintiler
 • 2008 Mayıs 04 Prof. Dr. Türkkaya Ataöv: Ermeni Sorunu
 • 2007 Aralık 2 Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş: Küreselleşme Çağımızda Atatürkçülük
 • 2007 Ağustos 19 Gazeteci Mustafa Balbay: Genel Seçim Sürecinde Türkiye’nin İçi ve Çevresi
 • 2007 Mart 18 Eğitimci Muammer Toprakçı: Askeri ve Sosyal Açıdan Çanakkale Zaferi
 • 2006 Aralık 09 Psikiyatrist Dr. Gökhan Sayram: Evlilik ve Aile İçi İletişim
 • 2006 Temmuz 30 Prof. Dr. Emre Kongar: 30 Ağustos Zaferi, Cumhuriyetin Kuruluşu ve Türk Aydınlanma Devrimi
 • 2006 Şubat 19 Prof. Dr. Necla Arat: Türk Yurttaşlık Yasası ve Cumhuriyetten Günümüze Türk Kadını

AAKM Eğitim projesi çok başarılı ve çok önemli bir kültürel ve eğitim etkinliği olarak bu güne kadar 60 tane 9, 10 ve 11inci sınıf öğrencilerine; hiç bir maddi karşılık beklemeden, Matematik, İngilizce ve Fen dersleri verilmiştir. AAKM Eğitim projesi 2013 ve ileri eğitim yıllarında daha büyük başarılarla toplumumuzun gençlerine vereceğimiz temel derslerle devam edecektir.

Diğer bir projemizde iki yıl üst üste süren 15 kişilik guruplar halinde verdiğimiz bilgisayar kurslardır. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yaptığımız kermes’de başarılı bir çalışma olarak imzamızı attığımız etkinliklerdendir.

23 Nisan 1920 tarihinde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinde çocuklarımızın eğitiminin önemini belirten şu sözleri söylemiştir:

“Türk çocuklarına verilecek eğitimin, onları yaşam savaşımında başarılı kılacak, dayanaklarını kendi kişiliklerinde bulmalarını sağlayacak, onlarda girişim gücü ve kendine güven gibi karakter üretici bir düşünce ve bilinç uyandıracak yüksek bir aşamaya ulaştırmayı amaçlar…”

Herşeyin başı eğitimdir.

Saygılarla,

Ömer Can Şirikçi

AAKM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Bu Makale Avustralya Hürriyet Gazetesi 1. Sayısında 1 Ocak 2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply