Öztrak: Dış ticaret açığı rekoru AKP’nin AYDINLIK / ANKARA

Öztrak: Dış ticaret açığı rekoru AKP’nin
AYDINLIK / ANKARA
AKP hükümetlerinden önceki hükü- metlerin 80 yılda verdiği dış açığın 2.5 ka- tını 10 yıllık AKP iktidarında verildiğini be- lirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İran’a altınla yapılan doğalgaz ödemelerinin ihracat olarak göstermesini ‘hormonlu ihracat’ olarak değerlendirdi.
2012 dış ticaret verilerini değerlendiren Öztrak, altın ihracatının 2010 ve 2011 se- viyesinde olsaydı 2012 ihracatının 152.6 mil- yar dolar değil; 140 milyar dolar olacağını, bu durumda da ihracat artışının yüzde 13.1 değil yüzde 3.7 olacağını açıkladı. Cumhuriyetin kurulduğu 1923’den AKP’nin iktidara geldiği döneme kadar geçen 80 yıl- lık dönemde toplam dış ticaret açığının yak- laşık 247 milyar dolar olduğunu hatırlatan Öztrak, AKP’nin iktidar olduğu son 10 yıl- da ise toplam dış ticaret açığının 587 mil- yar dolara çıktığını ifade etti.
‘İthalat azalırken KDV geliri nasıl arttı açıklansın’
İthalden alınan KDV’nin Aralık ayında, 2011’in aynı ayına göre, yüzde 12.6 arttığı- na dikkat çeken Öztrak, ithalden alınan KDV artarken ithalatın düştüğü ve ithalden alınan KDV oranlarında bir değişiklik ol- madığının bilindiğini anlattı. Öztrak, “Bu tutarsızlık kur etkisinden de kaynaklanmı- yor çünkü TL aynı dönemde değerlenmiş. Bunun açıklanması gerekiyor” değerlen- dirmesinde bulundu.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi 2 Şubat 2013

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply