Polis ve Yargı denetim dışı

Polis ve Yargı denetim dışı

18.10.2013 11:42

polis-ve-yargi-denetim-disi-1810131200_m

Sayıştay, gerekli bilgi ve belgeler gönderilmediği için Yargıtay, Danıştay ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesaplarını denetleyemedi. Emniyet’in geçen yılki bütçesinin tamamını harcayarak 1 milyar liralık yedek ödenek kullandığı anlaşıldı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Sayıştay’ın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin denetim raporunda, “Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile ilgili bilgi ve belgeler kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında görüş bildirilememektedir” denildi. Emniyet’in bütçesini aşarak yedek ödenek kullandığı saptaması yapılan rapora göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 2012 yılında 12 milyar 119 milyon 314 bin TL ödenek tahsis edildi. Ancak mali yıl içerisinde “birimlerin artan ihtiyaçları doğrultusunda” yedek ödenek alındı ve geçen yıl toplam 13 milyar 125 milyon 872 bin 117 TL harcama gerçekleştirildi. Bu rakam çok sayıda bakanlığın bütçesini geride bıraktı.

YARGITAY VE DANIŞTAY DA DENETLENEMEDİ

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göreyse Yargıtay ve Danıştay da gerekli bilgi ve belge göndermediği için denetlenemedi. Sayıştay’ın iki kurumla ilgili raporlarında şu değerlendirmelere yer verildi:

Danıştay: Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştay’a sunulmasından sorumludur. Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile bilgi ve belgeler, kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için Danıştay Başkanlığı’nın 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında görüş bildirilememektedir.

Yargıtay: Yargıtay Başkanlığı, bütçesine ilişkin mali rapor ve tablolarını ilgili yönetmeliğe göre hazırlamakla sorumludur. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 114’üncü maddesinde, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tablolarının Maliye Bakanlığı tarafından üretileceği belirtilmiştir. Maliye Bakanlığı’nca kurulan muhasebe sistemi (Say2000İ), genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için kurumsal bazda Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu’nu doğru bir şekilde üretmemektedir. Maliye Bakanlığı, tabloların oluşturulmasına imkân verecek yevmiye kayıtlarının, kurumsal bazda, 2013 yılı itibarıyla kaydedilmesine başlanacağını beyan etmiştir. Denetim görüşü oluşturabilmek için gerekli mali rapor ve tablolar ile bilgi ve belgeler, kamu idaresi yönetimi tarafından sağlanamadığı için Yargıtay Başkanlığı’nın 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tabloları hakkında görüş bildirilememektedir.

Odatv.com

Kaynak: http://www.odatv.com/n.php?n=polis-ve-yargi-denetim-disi-1810131200

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply