Putin: Rusya’da Rusça konuşulur

VLADIMIR PUTIN’ İN RUS PARLEMENTOSUNDAKİ KONUŞMASI (İNGİLİZCE VE TÜRKÇE )

Vladimir Putin’s speech

On February 4th, 2013, Vladimir Putin, the Russian president, addressed the Duma (Russian Parliament), and gave a speech about the tensions with minorities in Russia

He said:

“In Russia live Russians. Any minority, from anywhere, if it wants to live in Russia, to work and eat in Russia, should speak Russian, and should respect the Russian laws. If they prefer Sharia Law, then we advise them to go to those places where that’s the state law. Russia does not need minorities.

Minorities need Russia, and we will not grant them special privileges, or try to change our laws to fit their desires, no matter how loud they yell ‘discrimination’. We better learn from the suicides of America, England, Holland and France, if we are to survive as a nation.

The Russian customs and traditions are not compatible with the lack of culture or the primitive ways of most minorities. When this honorable legislative body thinks of creating new laws, it should have in mind the national interest first, observing that the minorities are NOT Russians!”

The politicians in the Duma gave Putin a standing ovation that lasted for five full minutes . . . . .

How come our leaders don’t have the gonads to say that ?

—————————————————————————————————

YUKARIDAKİ KONUŞMANIN TÜRKÇESİ AŞAĞIDADIR :

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4 Şubat 2013 tarihinde, Duma’da (Rusya Parlamentosu) Rusya’daki azınlıklarla ilgili gerginlik hakkında bir konuşma yaptı.

Dedi ki:

RUSYA’DA RUSLAR YAŞAR!

Herhangi bir azınlık, Rusya’da çalışmak ve yiyip içip yaşamak istiyorsa “RUSÇA” konuşmalı ve RUS YASALARINA saygılı olmalıdır.

Yok, eğer Şeriat hukukunu tercih ediyorlarsa, o yasaların geçerli olduğu ülkelere gitmelerini tavsiye ederiz.

Rusya’nın azınlıklara ihtiyacı yoktur.

Azınlıklar Rusya’ya muhtaçtır ve ”ayrımcılık” için ne kadar çırpınırlarsa çırpınsınlar, yasalarımızı değiştirmeyeceğiz ve onlara “ÖZEL AYRIMCILIK” tanımayacağız.

Bir ULUS olarak hayatta kalmak istiyorsak, Amerika, İngiltere, Hollanda ve Fransa tarihlerinden daha iyi dersler çıkarmalıyız.

Rus gelenek ve görenekleri, azınlıkların ilkel ve eksik kültürleriyle uyumlu değildir. Bu onurlu “Yasama Organı” (DUMA) yeni yasalar çıkarmayı düşünüyorsa bu azınlıkların “RUS OLMADIKLARINI” dikkate alarak, öncelikle “ULUSAL ÇIKARLARI” göz önünde tutmalıdır! “

Duma’daki politikacılar Putin’i tam beş dakika süreyle ayakta alkışladılar…….

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply