RASTLANTI MI MUCİZE Mİ? Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar 19’un gizemi

Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar 19’un gizemi.

102958

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk 76 yıl önce, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayat gözlerini yumdu. Atatürk’ün yaşamında 19 rakamının ayrı bir özelliği vardır. Öyle ki doğum ve ölüm yıllarında bile 19 rakamı kendini gösterir. 19 ve katları, Atatürk’ün yaşamını incelediğimizde bilinmeyen bir denklem gibi karşımıza çıkıyor. İşte Atatürk’ün hayatındaki gizemli 19’lar…

1. 1881’de 19. yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur.
2. Sağlığında, İngiliz İmparatorluğu Hükümeti Atatürk’ ün doğum gününü tebrik için Türk Hükümeti’nden sormuş, ATATÜRK 19 Mayıs 1881 diye yanıtlamış ve kayıtlara böyle geçmiştir.
3. 1900’de 19 yaşında Harbiye’ ye girmiştir.
4. 19 Aralık 1904 de bağımsız düşüncelerinden ötürü yıldız sarayına çağrıldı.
5. Harp Akademisinden aldığı sicil 317-8’dir. Bu rakamların tek tek toplamı 19 eder.
6. Çanakkale Savaşının zaferle sonuçlanmasında 19’uncu Fırka’yı (tümen) kurmuş ve ona komuta etmiştir.
7. 19 Mayıs 1915’de Albay oldu.
8. Mahiyetindeki komutanlara: “Ben size, taarruz edin demiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar yerimize başka kuvvetler gelebilir” demiş elindeki çok az kuvvetle 19 Mayıs 1915’e kadar oyalama muharebesi ile düşmanı tutmuştur. Düşmanın yine Çanakkale’ deki başarısızlıkları sonucunda 10 Aralık 1915’te Gelibolu Yarımadası boşaltılmıştır.
9. Zor bir duruma düşen 7. Ordu’ ya komutan tayin edilen Mustafa Kemal, bir düşman saldırısını seziyor ve hazırlanıyor. Nitekim 19 Eylül sabahı düşman harekete geçiyor, hem de kat kat üstün kuvvetlerle. Sağındaki ve solundaki kuvvetler epeyce kayıp verdikleri halde Mustafa Kemal zamanında aldığı tedbirlerle kayıp vermekten kurtuluyor.
10. 19 Mayıs’ta Samsun’ a çıkacak olan Atatürk’ ün bindiği vapurda 19 yolcu
vardı.
11. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıyor. Bu tarihte 3 tane 19 rakamı vardır ki Atatürk’ün ömrü de zaten 3×19 dur. 19 Mayıs 1919’da iki ondokuz=38 yaşındaydı.
12. 19 yıl Türk Milleti’nin hakimiyetine bilfiil hakim olmuş, Türk Milletine Baş Komutan ve Devlet Başkanı olarak hizmet etmiştir. (1919-1938)
13. Milli Mücadele’ye fiili olarak başlaması için komutanlara yaptığı konuşma ve Meclis’te Milli davanın gerçekleşmesi yolunda güdülecek siyasetin karara bağlanma tarihi de 19 Kasım 1919 ‘dur.
14. Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra, başarısına karşılık TBMM kendisine olan minnet ve şükranını belirtmek için 19 Eylül 1921’de kabul ettiği özel bir kanunla Mareşallik ve Gazilik unvanı vermiştir.
15. Millete yayınladığı bir beyanname ile Osmanlı Devleti’nin hayat ve egemenliğinin sona erdiğini belirterek Türk Milleti’ni hayat ve bağımsızlığa kavuşturmak için, Ankara’da olağanüstü bir Meclis toplantısı ve Türk Milleti’nin iradesini bu Meclise devretmeyi 19 Mart 1920’de kararlaştırmıştır.
16. Hitabet sanatının bir şaheseri olan Büyük Nutuk’un sonundaki Türk Gençliği’ne Hitabesi de başlangıç cümlesiyle beraber 19 cümledir.
17. Büyük devlet adamı ve eşsiz kahramanın adı ve soyadı, “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK” 19 harftir.
18. “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”, bu şaheser cümle 19 harftir.
19. “İSTİKBAL GÖKLERDEDİR”, Atatürk’ün bu sözleri de 19 harftir.
20. 10 Kasım 1938 (19x2x19) (10 Kasım günü saat 9 da 10+9=19) 3×19 =57 yaşında yaşama gözlerini kapamıştır.
21. Cenazesi büyük bir merasimle 19 Kasım 1938 günü Yavuz zırhlısı ile İzmit’e götürülmüştür.
22. En Büyük Kahraman’ın ebediyete intikali üzerine arkadaşı ve halefi İsmet İnönü’nün Türk Milletine beyannamesi 19 cümledir.
23. Doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938), 19 sayısının katlarıdır.
24. 1919 rakamında 101 tane 19 vardır.
25. İlk 19 yılda hazırlandı, ikinci 19 yılda siyaset ve askerlik alanında savaştı, üçüncü 19’uncu yılda Devlet Başkanı sıfatı ile hizmet etti.

10.11.2014 12:45

Kaynak: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/rastlanti-mi-mucize-mi-105199h.htm

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply