Sinan Meydan: CHE’NİN ÇANTASINDAN KAFANIZI ÇIKARIN

CHE’NİN ÇANTASINDAN KAFANIZI ÇIKARIN

27.12.2010 15:46

Karakter boyutu :

Dün, uzunca bir yazı yazarak, “Atatürk’ün 20. yüzyılın en önemli “devrimcisi” ve ‘antiemperyalist’ önderi olduğunu, dünyadaki birçok büyük devrimcinin Atatürk’ten, Atatürk’ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı’ndan etkilendiğini” yazdım

Atatürk’ün esin kaynağı olduğu antiemperyalist liderler arasında da Che, Castro, Gandi, Mao gibi liderleri saydım.

Ayrıca, Venezuella’dan Norveç’e, Çin’den Afganistan’a, Hindistan’dan Mısır’a Atatürk’ün ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın “ezilen”, “sömürülen” milletlere örnek teşkil ettiğini anlattım.

Buradan hareketle de Atatürk’ün kurduğu CHP’nin, Che’yi veya Gandi’yi değil onlara da esin kaynağı olan Atatürk’ü örnek alması gerektiğine değindim.

SİZİ GİDİ CIMBIZCILAR SİZİ

Ancak uzun sayılabilecek bu yazımda anlatılanları, yazının bütününü, yazıda kullanılan belgeleri, yazının mesajını hiçe sayan araştırmacılar, yazıdan cımbızla çektikleri bir bölümü, “Che’nin Çantasından Nutuk Çıktı” bölümünü önlerine koyarak “çalakalem”, “şehir efsanesi”, “Çantadan Nutuk çıkmadı”, “Bunlar uydurma” diyerek bütün bir yazıdaki belge , bilgi ve mesajı çarpıttılar.

Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla dünkü yazımda dile getirdiğim bazı noktaların altını yeniden çizmek istiyorum.

Ancak daha önce “Çantadan çıkan Nutuk” meselesine değinmek, bu konudaki eleştirilere yanıt vermek istiyorum.

Öncelikle yazımda da belirttiğim gibi “Che’nin çantasından Nutuk çıktığına ilişkin”  bilginin kaynağı, Emekli Büyükelçi ve saygın bilim insanı Prof. Dr. Bilal Şimşir’in anlatımlarıdır. Bilal Şimşir anılarında, Küba Lider Castro’nun kendisinden bir Nutuk istediğini, kendisinin de Türkiye’ye gelerek bulduğu İngilizce bir Nutuk’u Castro’ya verdiğini anlatmaktadır. Bilindiği gibi Castro, Che’nin dava arkadaşlarından biridir. Nutuk’tan haberdar olan Castro’nun Che’ye bundan söz etmesi de olasıdır. Çok okuyan Che’nin de Nutuk’un anlayacağı dilde olanını, yani İspanyolcasını bulup okuması ihtimal dahilindedir. Ayrıca Nutuk 1929’dan beri birçok dünya diline de çevrilmiştir. Nutuk’un ilk çevirisi 1929’da Fransızca olarak yapılmış ve Leipzig’de K. F. Kochler yayınevince “Discours du Ghazi Moustafa Kemal” başlığıyla basılmıştır. Sayfa sayısı 677’dir. Belgeler bölümü de yine aynı yayınevince “Documents Realitifs au Discours du Ghazi Moustafa Kemal Pacha” başlığıyla yine 1929’da yayımlanmıştır.

Çantasından Nazım Hikmet kitabı çıkan Che’nin, çantasından Nutuk çıkma ihtimali bazılarını neden bu kadar şaşırtıyor, kızdırıyor anlamış değilim doğrusu!…

İngiliz arşivlerini didik didik ederek Türk Kurtuluş Savaşı ve Atatürk üzerine birçok kitap yazan saygın bilim insanı Prof. Dr. Bilal Şimşir’in bu anlatılarını, değerli şair, gezgin ve araştırmacı Dursun Özden de bizzat Küba ve Havana’da yaptığı araştırmalarla, hatta bizzat Castro’yla görüşerek doğrulamıştır.

Ayrıca yine dünkü yazımda, “Che’nin çantasından çıkanlar arasında Nutuk olmadığını iddia edenler de vardır. Ama mesele Che’nin çantasından Nutuk’un çıkıp çıkmadığı değil, Che’nin Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Kurtuluş Savaşı’ndan esinlenip esinlenmediğidir. Bunu anlamak için de Che’nin fikir kaynaklarına inmek gerekmektedir.” diyerek, konunun tartışmalı olduğunun da altını çizdim.

Ama buna karşın ne hikmetse bazı araştırmacılar “altın bulmuş gibi”,“Yok canım, yalan bunlar! İşte Kemalistler de böyle yalancıdır! Böyle hikayeler anlatır!” demeye ve zafer şarkıları söylemeye başladılar.

Ancak bu zafer şarkıları söyleyenler, bu bilinç altlarında “Atatürk de kim ki, koca devrimci Che’yi etkilemiş olsun! Atatürk olsa olsa küçük bir burjuva milliyetçisidir” ezberi bulunan isimler meseleyi “Che’nin çantasına” indirgeyerek, “Atatürk’ün Che’yi, Castro’yu veya diğer önemli devrimcileri etkilemediğini” kanıtlamaya çalıştılar. Çalıştılar ama kelimenin tam anlamıyla “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular.

ANLAMAYANLAR İÇİN İKİNCİ BASKI

Şimdi gelin, “Che’nin çantasını bir kenara bırakıp” benim dünkü yazımda altını çizdiğim ve bazılarını rahatsız ettiği için hiç değinmedikleri bazı konulara tekrar göz atalım:

1. Che’ye sahip çıkan 68 gençliğinin, Deniz Gezmişlerin ilham kaynağı, dünyadaki ilk antiemperyalist savaşın önderi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ancak zaman içinde savrulan Türk solu, Atatürk’ü unuturken Che’ye sahip çıkmaya devam etmiştir. Geçmişteki bu savrulma normaldir, ama bugün Atatürk’ün partisinin kendisini Che’yle değil Che’nin de ilham kaynağı olan Atatürk’le özdeşleştirmesi gerekir diyerek, CHP’nin son kurultayındaki Che-Kılıçdaroğlu özdeşliğini eleştirdim. Ama kafasını Che’nin çantasından çıkaramayanlar bu eleştirimi göremediler!

2. Atatürk’ün, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Muş ve Bitlis’te, Suriye ve Filistin’de, Sakarya ve Dumlupınar’da “emperyalizmi” dize getirdiğini ve bu nedenle onun “20. yüzyılın dünyasında yenilmeyen tek antiemperyalist özgürlük savaşçısı olduğunu belirttim ve “O, sadece “emperyalizmi” dize getirmekle kalmamış, “yarı bağımlı”, bir “ümmet” imparatorluğundan “tam bağımsız”, “çağdaş” bir “ulus devlet” yaratacak devrimleri de gerçekleştirmiştir.” diye de ekledim. Ama kafasını Che’nin çantasından çıkaramayanlar benim, Mustafa Kemal’in “antiemperyalist-liğine” yönelik bu cümlelerimi göremediler!

3. “Atatürk’ün devrimci ruhu, Doğu’dan Batı’ya, bütün antiemperyalist mücadelelerin “ateşi” olmuşturdiye başlayarak Afganistan’da Amanuallah Han, Hindistan’da Muhammed Ali, Gandi ve Nehru, İran’da Şah Rıza Pehlevi, Mısır’da Nasır, Küba’da Castro ve Che, Çin’de Mao gibi liderlerin ilham kaynağının Atatürk olduğunu belirttim. Bunu kanıtlamak için de “Tarihçilerin Kutbu” olarak bilinen yaşayan en büyük Türk Tarihçisi Prof. Dr. Halil İnalcık’tan yaptığım bir alıntıya yer verdim. Ama kafasını Che’nin çantasından çıkaramayanlar Atatürk’ün dünya devrimcilerini nasıl etkilediklerine ilişkin, üstelik Halil İnalcık referanslı cümlelerimi göremediler!

4. En önemlisi, “Che’nin çantasına” takılıp kalanların nedense hiç görmedikleri CHE’NİN AKIL HOCASI ATATÜRK HAYRANIYDI başlıklı koca bir bölüm vardı dünkü yazımda. Che’yi “silahlı devrime” yönelten Jose Carlos Mariategu’nin, “Siete ensayos de interpretacion de la realided Peruana” (Peru Gerçeğinde 7 Yorum) adlı eserinden söz ederek, Che’nin akıl hocası olan Jose Carlos Mariategu’nun bir Atatürk hayranı olduğunun altını çizdim. Dün bu bölümü atlayan araştırmacılar için tekrar ediyorum, Che’yi en çok etkileyen üç isimden biri olan Jose Carlos Mariategu, bir Atatürk hayranıydı ve Atatürk’ün önderliğindeki Türk Kurtuluş Savaşı’nın emperyalizme karşı büyük bir zafer olduğunu ve Latin Amerika halkları için de model olması gerektiğini belirtiyordu. Dolayısıyla, Jose Carlos Mariategu’nun neredeyse bütün görüşlerinden etkilenen Che, Mariategu’nun “Atatürk ve Türk Kurtuluş Savaşı” hakkındaki görüşlerinden de etkilenmişti.

5.  Ya, Che’nin yoldaşı Fidel Castro’ya ne demeli! 1997’de Habitat Toplantısı için İstanbul’a gelen Castro, yaptığı konuşmada:Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarını ben asla başaramazdım. Asıl devrimci Atatürk…. Bu kadar büyük bir devrim yaptım, ama Kemal Atatürk’ün yaptıklarını başaramazdım... Sakın kendinize başka esin kaynağı aramayın.demişti. Fidel Castro’nun 70. Yaş günü anısına düzenlenen, Uluslararası Edebiyat Yarışması‘nda ödül almak üzere Küba’ya giden ve 12 Aralık 1996’de Castro ile ödül töreni sonrası görüşme imkanı bulan Dursun Özden bizzat Castro’dan şu sözleri dinlemişti: “…Devrimci Kemal Atatürk varken, Türk gençleri neden kendilerine başka önder arıyorlar… Atatürk, 1919’da Anadolu’dan düşmanları kovmak için Bandırma Gemisi’yle Samsun’a çıktı. Ve antiemperyalist bir savaş verdi ve zafere erişti. Biz, Atatürk’ün bu devrimci savaşından etkilendik-esinlendik ve tam 40 yıl sonra, 1959’da Granma Gemisi’yle Havana’ya çıktık. Ülkemizden emperyalistleri ve işbirlikçisi Faşist Batista rejimini yıkmak için. Biz de zafere eriştik. Bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır Devrimci Kemal Atatürk… Sağdan sola doğru yazılan Arap harfli ALFABE’yi bırakıp, soldan sağa doğru yazılan Latin harfli ABECE’ye geçilen Harf Devrimi başta olmak üzere, bir dizi Çağdaş ve Aydınlanmacı Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar kısa sürede biz asla başaramazdık. Atatürk sosyalist olsa da aynı şeyleri yapardı. Kendinize başka esin kaynağı aramayın… Büyük bir deha ve komutan olan Kemal Atatürk’ün kıymetini bilin ve kendinize başka önder, yol ve yordam aramayınız”. Nedense Che’nin çantasında kaybolanlar dünkü yazımdaki, Castro’nun, Dursun Özden’e söylediği: “Devrimci Kemal Atatürk varken, Türk gençleri neden kendilerine başka önder arıyorlar…” sözünü hiç görmediler!.

6. Ya bizim Maoculara ne demeli! Dünkü yazımda Mao’nun 1935’teki ‘Uzun Yürüyüş ’öncesinde Şangay Meydanı’nda toplanan binlerce Çinliye: “Ben, Çin’in Atatürk’üyüm. diye seslendiğini belirttim. Ama Atatürk’ü “Küçük burjuva milliyetçisi” diye adlandıran “köklerine yabancı” bizim Maocular, ne hikmetse başlarını Che’nin çantasından çıkarıp buna da “yalan” diyemediler!…

7.  Ya Hugo Chavez! Bugün Atatürk’ün “Sosyal fabrika projesini” uygulayan, (yakın zamanda Atatürk’ün bu projesi hakkında bir yazım olacak) Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından Venezuella anayasasına maddeler alan antiemperyalist Chavez! Dün ondan da söz ettim. Banu Avar’ın Venezuella gezisinde “Atatürk modeli fabrikalarla” karşılaşınca nasıl şaşırdığını yazdım. Ama, Che’nin çantasını karıştırmaktan fırsat bulamayan bizim solcular Banu Avar’ı arayıp “Doğru mu Banu hanım!” diye soramadılar!

8. Dünkü yazımın sonlarına doğru “EN BÜYÜK HALKÇI MUSTAFA KEMAL” başlığı altında uzunca, Mustafa Kemal’in “Halkçılığından” söz ettim ve “Halkın iktidarını kuracağız” diyen Atatürk’ün kurduğu partinin bugünkü liderine de “Kendisini Gandi’yle veya Che’yle değil, Che’nin ve Gandi’nin bile “ilham kaynağı” olan Atatürk’le özdeşleştirmesi” tavsiyesinde bulundum.

9.  Ve yazımı: “Özetle, bir Türk olarak ben, Arjantinli CHE’yi, Kübalı CASTRO’yu, Çinli MAO’yu, Hintli GANDİ’yi değil, bütün bu isimlerin ilham kaynağı olan “gelmiş geçmiş en büyük özgürlük savaşçısı” ATATÜRK’Ü kalbimde ve yakamda taşırım…biçiminde bitirdim.

Benim tavsiyem, Che’nin çantasından kafanızı çıkarın ve biraz Che’nin beynine bakın! Che’nin düşünsel kaynaklarını araştırın! O zaman Che’nin en büyük akıl hocası Jose Carlos Mariategu’nun nasıl bir Atatürk hayranı olduğunu öğreneceksiniz. Castro’nun, “Mustafa Kemal dururken neden kendinize başka önder arıyorsunuz…” sözü üzerinde biraz düşünün! Gandi’den Nehru’ya, Amaneullah Han’dan, Rıza Şah Pehlevi’ye, dünyanın Doğu’dan Batı’dan bütün devrimci ruhlarının neden ille de Mustafa Kemal Atatürk ateşinden ilham aldıklarını anlamaya çalışın.

Che’nin çantasından kafanızı çıkarıp da biraz Nutuk okursanız anlarsınız!

Samimi ve bilgilendirici bütün eleştirmenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum…

Sinan Meydan

Odatv.com

Odatv’nin notu: Odatv Mustafa Kemal Atatürk ve dünya devrimcileri konusunda yaşanan tartışmada farklı görüşleri yayınlamaya devam edecek.

Kaynak: http://www.odatv.com/n.php?n=chenin-cantasindan-kafanizi-cikarin-2712101200

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply