Suay Karaman: 91. YIL İÇİN

Cumhuriyetimizin 91. yılını kutladığımız bugünlerde, eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençler olarak, bu emaneti iyi koruyamamanın ezikliği ve burukluğu içindeyiz. Ancak bundan sonra örgütlü olarak, çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Cumhuriyet kurulduktan onbeş yıl gibi kısa bir sürede, bilim, sanayi, tarım ve hayvancılık gibi birçok alanda büyük gelişmeler gösteren Türkiye Cumhuriyeti, önderimiz

Read more

ATATÜRK’E GÖRE ATATÜRK

Ölüm bile büyük zaferini ondan çalmayı başaramamıştır… Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’nin hemen ardından çok köklü yenileşme hareketlerine girişti. Yapılan çalışmalar şekli olmaktan ziyade içerikle ilgiliydi. Yaptığı ve yapacağı yenilikleri de milletine anlatırdı. Atatürk zaman ve zemin müsait olduğunda da anılarını anlatırdı. Bu ya Çankaya’daki sofrasında toplanan misafirlerini ağırladığında, ya çıktığı yurt gezilerinde veya gazetelerin başyazarlarına

Read more

ANAFARTALAR KUMANDANI MUSTAFA KEMAL İLE MÜLAKAT

02 Ekim 2014 Perşembe Sipere girmeden önce kendi cenaze namazını kılan şehitler. Çanakkale savaşı başladığında 19. Tümen’in başında bulunan genç subay Türk milletinin kaderini değiştiriyordu. İtilaf devletlerinin başlıca emeli olan Çanakkale’yi geçip İstanbul’u almak hülyasına son veren kahraman, Yarbay Mustafa Kemal’den başkası değildi. Mustafa Kemal’in emrini gözlerini kırpmaksızın yerine getiren Mehmetçiklerin hikayeleri dilden dile anlatılır. Gazeteci Ruşen Eşref  Ünaydın  “Anafartalar

Read more

ATATÜRK’ÜN CEPHELERDE VERDİĞİ DÖRT EMİR

Verdiği ölüm emrine, askeri gözünü kırpmadan itaat etmiştir Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiç şüphesiz büyük bir lider, eşsiz bir devlet adamı ve dünyanın yetiştirdiği ender askerdi. İşte dünyanın saydığı bu büyük kumandan, savaş meydanlarında Türk ve dünya tarihini etkileyen 4 önemli emir vermiştir. Öyle ki bu emirler Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderini belirlerken aynı zamanda kurtuluşu da getirmiştir. Şüphesiz

Read more

ATATÜRK’ÜN GAZETELERİ VE BASIN

Basına verdiği önem siyasal eylem boyunca kendini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, basına büyük önem verirdi. Basının doğru ve dürüst bir şekilde yayın yapmasının şart olduğunu söyleyen Atatürk, gazetecilerin de gördüklerini ve bildiklerini samimi bir şekilde yazmalarını istemiştir. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşını başlattığı andan itibaren basından destek

Read more

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

Mustafa Kemal, çağımızda henüz hiç kimsenin geçemediği büyük bir adamdır. Atatürk ve Türk İnkılâbı, Millî Mücadele’nin başından itibaren yabancı yazarların dikkatini çekmiş, bu konuda eser yazılmıştır. Yabancı yazarlar, yaşarken olduğu gibi ölümünden sonra da Atatürk’ten hayranlık ve takdir duygularıyla söz etmişler, yazılarında eserinin değeri ve büyüklüğü karşısında düşünce ve duygularını dile getirmişlerdir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bütün Batılı

Read more

İZMİR’İN İŞGALİ VE MUSTAFA KEMAL

Çalköy’de verilen tarihi emir: Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri. Bugün İzmir’in Türk orduları tarafından, 3 yıl süren Yunan işgalinden kurtarılışının 92’inci yıldönümü. İşgalin ve kurtuluşun kısa bir öyküsünü Genelkurmay Başkanlığı sitesini referans alarak hatırlatalım. Daha sonra da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’le olan ilişkilerini anlatacağız. Birinci Dünya Savaşı sonunda, İtilâf Devletleri, Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’de

Read more

ATATÜRK 30 AĞUSTOS’U ANLATIYOR

“Sabah saat 5.30’da topçu ateşimizle taarruz başladı”  “… Gelen raporları tetkik edince kat’iyyetle hükmettik ki, Türk’ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa’şaasiyle tulû edecekti (doğacaktı).” M. Kemal Atatürk bu sözleri 30 Ağustos 1924’de, Dumlupınar’da Meçhul Asker Âbidesinin acılış merasiminde söylemiştir. Yok edilmekte olan bir milletin başkaldırışına önderlik eden Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk, mağrur milletine kahramanlık destanının

Read more

Atatürk kaç dil biliyordu?

Atatürk kaç dil biliyordu? Atatürk’ün hangi yabancı dillere hakim olduğu maalesef kesin ve net olarak bilinmemektedir. Bu konu hakkındaki araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmamız, Atatürk’ün ana dili olan Türkçe dışında kaç dil daha bildiği üzerine olacaktır. Atatürk’ün Harbiye yıllarında “Bir erkanı harp subayının muhakkak dil bilmesi gerektiğini ve bunun aksini düşünmenin büyük bir hata olacağını(1)” sık sık ifade

Read more

NUTUK

I. BÖLÜM SAMSUN’A ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ 1919 yılı Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir: Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu grup, 1. Dünya Savaşı’nda (Harb-i Umumî’de) yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş’ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi 1. Dünya

Read more
1 2 3 4 14