Türk Kültürü ve Tarihinde; Bozkurt

Bozkurt’un, Türk destanlarındaki, dolayısıyla Türk Ulusu’nun inanışlarındaki rolü üç biçimdedir: – Ata olarak Bozkurt – Kılavuz olarak Bozkurt – Kurtarıcı olarak Bozkurt Bozkurt’tan türemiş olmak inancı Türkler’e uzun zaman boyunca büyük bir gurur, güven ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. Kimi Türk destanlarında ana; kimi Türk destanlarında baba olarak görülen Bozkurt, çoğu kez Türk soyunun yok olacağı zaman ortaya çıkmakta

Read more