Kimdir bu Çerkesler? Nereden çıkmışlardır? Nerelerde yaşamışlardır?

Bu konuyla ilgili birçok araştırma yapılıp kitaplar yazılmıştır. Her ne kadar yazımda bu çalışmalardan yararlansam da, konuyla ilgili fazla detaya girmeden, sıra dışı, birazda ezber bozan bir yaklaşımda bulunarak genel bir ön bilgi vermek istiyorum. Naguma Şora Beçmırza, Aytek Namitok, Met Cenetıko Yusuf İzzet Paşa, İsmail Berkuk Paşa, Mehmet Fetgeri Şoenu son dönem tarihçi yazarlarımızdandır. Bunlarında yararlandığı birçok Avrupalı, Rus

Read more