ERMENİLERİN YAPTIĞI KATLİAMA TARİHÇİ BAKIŞI

İsyan eden, zulmeden, katliam yapan Ermeniler, mağdur olan Türklerdir. Ermeni diasporasının soykırım iddialarına en kesin cevabı Atatürk vermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce  “Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz” sözleriyle bu safsataya noktayı koymuştur… *** 24 Nisan 2104 tarihinde ise Başbakan Recep Tayyip

Read more

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI

Anne ve baba tarafından 100’ün üzerinde şehit veren Ercişli ailesi. Sayın okuyucularımız; Amerikalı tarihçi Justin McCarty’nin Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıkan ve Fatma Sarıkaya’nın dilimize kazandırdığı “Ölüm ve Sürgün-Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı, (1821-1922)” adlı eserinden faydalanarak yayımladığımız “Ermenilerin yaptığı katliama tarihçi bakışı” adlı dizimiz dün sona erdi. Yazı dizisi yayınlanırken okuyucularımızdan gelen e-postalar arasında kendi ailesinin de katliama maruz kaldığını

Read more

ERMENİLERİN YAPTIĞI KATLİAMA TARİHÇİ BAKIŞI

İsyan eden, zulmeden, katliam yapan Ermeniler, mağdur olan Türklerdir. Ermeni diasporasının soykırım iddialarına en kesin cevabı Atatürk vermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce  “Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz” sözleriyle bu safsataya noktayı koymuştur… *** 24 Nisan 2104 tarihinde ise Başbakan Recep Tayyip

Read more