ARMENIAN TERRORISM: A CHRONOLOGICAL LIST

During a 13-year period from 1973 to 1986, various Armenian terrorist organizations claimed responsibility for about 200 attacks on Turkish diplomatic and non-diplomatic institutions and murdered 58 Turkish and 16 non-Turkish people, of whom 34 were Turkish Diplomats, and wounded hundreds. Armenian terrorist organizations also targeted their own people who refused to make financial contribution to Armenian terrorism. Below is

Read more

ARMENIAN ISSUE

INTRODUCTION As a bridge between Asia and Europe, with its straits connecting The Black Sea with the Mediterranean and its geopolitical situation at a point where the Central Asian, Caucasian and Middle Eastern natural energy sources intersect, Turkey draws the attention of the entire world. The Ottoman Empire in the past and Turkey at present has always been an arena

Read more

ERMENİ SORUNU

“Ermeni meselesi denilen ve Ermeni milletinin gerçek çıkarlarından ziyade dünya kapitalistlerinin ekonomik çıkarlarına göre halledilmek istenen mesele, Kars Antlaşması’yla en doğru çözüm şeklini buldu. Asırlardan beri dostane yaşayan iki çalışkan halkın dostluk bağları memnuniyetle tekrar kuruldu.” Mustafa Kemal Atatürk 1 Mart 1922 – TBMM Üçüncü Toplanma Yılı Açış Konuşması GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz’i

Read more

Kaynaklar – Resources

1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına karşı faydalanılmak üzere, konunun tartışmalı yönüne dikkat çekmek amacıyla  kullanılabilecek bazı makalelerin başlıklarını aşağıda. – Edward J. Erickson’un “Middle East Critique” dergisinde 2011 yılında yayımlanmış “The Armenian Relocations and Ottoman National Security: Military Necessity of Excuse for Genocide?” başlıklı makalesi, – Guenter Lewy’nin “Commentary” dergisinde 2005 yılında yayımlanmış “The First Genocide of the 20th Century?”

Read more

ATATÜRK VE ERMENİ SORUNU

Ermeniler’in yaptığı kötülükler belgelerle dünyaya duyurulacaktır. Sevgili okuyucularımız bir süredir devam ettirdiğimiz “Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliama Tarihçi Bakışı ve Ermenilerin yaptığı Çavuşoğlu Samanlığı Katliamı” başlıklı dizilerimiz sona erdi. Şimdi ise söz, bu konuda Ermeni diasporasının sözde soykırım iddialarına en kesin cevabı veren Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’te. Yıllar önce Atatürk sözde soykırım iddialarını “Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda

Read more

ERMENİLERİN YAPTIĞI “ÇAVUŞOĞLU SAMANLIĞI” KATLİAMI

Anne ve baba tarafından 100’ün üzerinde şehit veren Ercişli ailesi. Sayın okuyucularımız; Amerikalı tarihçi Justin McCarty’nin Türk Tarih Kurumu Yayınları’ndan çıkan ve Fatma Sarıkaya’nın dilimize kazandırdığı “Ölüm ve Sürgün-Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı, (1821-1922)” adlı eserinden faydalanarak yayımladığımız “Ermenilerin yaptığı katliama tarihçi bakışı” adlı dizimiz dün sona erdi. Yazı dizisi yayınlanırken okuyucularımızdan gelen e-postalar arasında kendi ailesinin de katliama maruz kaldığını

Read more

ERMENİLERİN YAPTIĞI KATLİAMA TARİHÇİ BAKIŞI

İsyan eden, zulmeden, katliam yapan Ermeniler, mağdur olan Türklerdir. Ermeni diasporasının soykırım iddialarına en kesin cevabı Atatürk vermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce  “Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz” sözleriyle bu safsataya noktayı koymuştur… *** 24 Nisan 2104 tarihinde ise Başbakan Recep Tayyip

Read more
1 2