Nazım Hikmet – Kuvayı Milliye Destanı

KUVÂYİ MİLLİYE Başlangıç Birinci Bap    İkinci Bap    Üçüncü Bap    Dördüncü Bap    Beşinci Bap    Altıncı Bap Yedinci Bap    Sekizinci Bap       BAŞLANGIÇ   ONLAR     Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar; korkak,             cesur, câhil, hakîm ve çocukturlar ve kahreden yaratan ki onlardır, destânımızda yalnız onların mâceraları vardır. Onlar ki uyup hainin iğvâsına sancaklarını elden

Read more