Kimdir bu Çerkesler? Nereden çıkmışlardır? Nerelerde yaşamışlardır?

Bu konuyla ilgili birçok araştırma yapılıp kitaplar yazılmıştır. Her ne kadar yazımda bu çalışmalardan yararlansam da, konuyla ilgili fazla detaya girmeden, sıra dışı, birazda ezber bozan bir yaklaşımda bulunarak genel bir ön bilgi vermek istiyorum. Naguma Şora Beçmırza, Aytek Namitok, Met Cenetıko Yusuf İzzet Paşa, İsmail Berkuk Paşa, Mehmet Fetgeri Şoenu son dönem tarihçi yazarlarımızdandır. Bunlarında yararlandığı birçok Avrupalı, Rus

Read more

Türklerin Anayurdu Mu Kıtası mı?

Bu insanlık dünyasında en az yüz milyonu aşkın nüfustan oluşan büyük bir Türk milleti vardır ve bu milletin yeryüzündeki genişliği oranında tarih alanında da bir derinliği vardır. Türk milletinin kökünün dayandığı Türk adındaki insan, insanlığın ikinci babası Nuhun oğlu Yasef’in oğlu olan kişidir.” Yeni Aktüel/2-8 ağustos/2005 Atatürk 1922′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 130. toplantısının birinci oturumunda yaptığı konuşmada Türklerin kökeni

Read more