ŞEYH EDEBALİ ve OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ

ŞEYH EDEBALİ ve OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ ŞEYH EDEBALİ (1206-1326) Osmanlı Beyliği’nin gelişmesinde büyük katkısı olan şeyh Ede(i)bali, doğduğu Karaman’da ilk tahsilini yaptıktan sonra Şam’a gitti. Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellikle İslâm Hukuku’nda uzmanlaştı. Mevlâna Celâleddin ve dönemin büyüklerinin sohbetinde bulundu, büyük alim ve veliler arasında yer aldı. Osman Gazi’nin kendisine yorumlattığı ünlü rüyasından sonra kızı Balâ Hatun’u onunla evlendirdi. Bozüyük’te

Read more

Türk Kağanları ve Sultanları

Göktürk Kağanları Bumin Kağan Kapgan Kağan İlteriş (Kutlug) Kağan Bilge Kağan Selçuklu Sultanları Selçuk Bey Tuğrul Bey Çağrı Bey Alparslan Melikşah Berkyaruk Muhammed Tapar Sultan Sencer 1. Kılıç Arslan 2. Kılıç Arslan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev 2. Süleyman Şah 3. Kılıç Arslan 1. Alaeddin Keykubat 2. Gıyaseddin Keyhüsrev 2. Alaeddin Keykubat 1. İzzettin Keykavus 2. İzzettin Keykavus 3. Gıyaseddin Keyhüsrev Kutalmışoğlu

Read more