ŞEYH EDEBALİ ve OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ

ŞEYH EDEBALİ ve OSMAN GAZİ’YE VASİYETİ ŞEYH EDEBALİ (1206-1326) Osmanlı Beyliği’nin gelişmesinde büyük katkısı olan şeyh Ede(i)bali, doğduğu Karaman’da ilk tahsilini yaptıktan sonra Şam’a gitti. Tefsir, hadis, tasavvuf ve özellikle İslâm Hukuku’nda uzmanlaştı. Mevlâna Celâleddin ve dönemin büyüklerinin sohbetinde bulundu, büyük alim ve veliler arasında yer aldı. Osman Gazi’nin kendisine yorumlattığı ünlü rüyasından sonra kızı Balâ Hatun’u onunla evlendirdi. Bozüyük’te

Read more

TARİHİN TAVANARASI – OSMANLI’DA İLK MATBAA

TARİHİN TAVANARASI Bir takım eşyaların, güncel kullanımları bittikten sonra, kimi sandık odasında, kimi bir tavan arasında, kimi de eskicilerin mahzenlerinde yıllarca tek başına beklerler. Sonra birileri gelir, onlara, bilgi, emek ve göz nuru, sunarak geri eski hallerine kavuşturur. Bu yeni yaşamın başlangıcı gibidir. Sanki nesnelerin de bir kaderi var dedirten bir anlayış ortaya çıkar. Bazen birileri de çıkar hemen şu

Read more

Osmanlılar Döneminde Elbistan ve Çevresinde Yapılan Tımar Tevcihleri

Osmanlılar Döneminde Elbistan ve Çevresinde Yapılan Tımar Tevcihleri “İnsanı diğer canlılardan ayıran doğayı ve çevreyi tanıma çabasına zaman boyutunu da katmasıdır. İnsan sadece yaşadığı çevreyi tanımakla yetinmeyerek, geçmişi de merak edip, öğrenmek için uğraşmaktadır. İnsanın yaşadığı çevrenin, yaşadığı toplumun kısaca yaşadığı hayatın anlamını ve derinliğini kavraması ancak “tarih” bilmesiyle mümkündür” Tımar sistemi, Osmanlı toprak düzeninin işleyişi açısından olduğu kadar askeri

Read more

OSMANLI DEVLETİNİ YIKAN BORÇLAR

OSMANLI DEVLETİNİ YIKAN BORÇLAR Geçmişini hatırlamayanlar onu tekrardan yaşamaya mahkumdurlar !  “Santaiana” Değerli okuyucular, yakın tarihimizin az bilinen bölümlerinden biride Osmanlı borçlarının Lozan Antlaşmasından sonraki durumudur. Önce Lozan’ı hatırlayalım: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra İsviçre’nin Lozan şehrinde bizle savaşan devletlerle barış masasına oturduk. Aylarca süren tartışmalar sonunda sömürgeci devletlerle zorunlu olarak antlaşmalara imza attık. Birinci olarak bu borçlar, Lozan’la kurulan

Read more