TÜRK

TÜRK ADININ KÖKLERİ………

Gülsev Eyüboğlu

“Büyük Devletler kuran Atalarımız, büyük ve çok geniş uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu aramak, incelemek, araştırmak Türk’lere bildirmek ve dünyaya ilan etmek bizler için elzem bir borçtur.”
“Türk evlatları, soyunu tanıdıkca daha büyük işler yapmak için daima kendinde güç bulacaktır.”
“Türk evlatlarındaki yetenek her milletinkinden daha üstündür.TÜRK yetenek ve gücünün tarihteki başarıları ortaya çıktıkca, TÜRK evlatları kendileri için gerekli olan atılımlar kaynağını TÜRK tarihinde bulacaklardır. Bu tarihten, TÜRK evlatları İstiklal ve İstikbal düşüncelerini kazanacaklar, atalarının başarılarını düşünecekler ve bu yetenekle, güçle kimseye boyun eğmeyeceklerdir. Geçmişine egemen olmayan milletler, geleceklerinede egemen olamaz.”

EBEDİ BAŞKOMUTAN (BAŞBUĞ) GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

cropped-ataturk-belgeseli.jpg

Avusturyalı tarihçi J.V.Hammer; Herodot’un eserlerinde “Targita” isimli kavmin, yine Avusturyalı tarihçi Thomas Chek, Herodot’un eserlerinde “Tyrkae” kelimesinin “TÜRKİYE” yada TÜRK’lere ait olduğunu anlattığını belirttiler. (Eee..ATAMIZ ne diyor Anadolu 7000 yıllık TÜRK Beşiğidir. Ama 1940’lı yıllarda ABD tarafından oluşturulan Yeşil Kuşak Projesi yada Türk-İslam Senteziyle bilumum “yerli misyonerler”ce TÜRK’e dayatılan sen ANADOLU’ya 1071 de geldin hiyanetininde çok açık göstergesi değilmi?)
Tarihçi Erdmann, “Thrak” ve tarihçi Joseph Markuart, Hint kaynaklarında “Turusha” kelimelerini TÜRK adıyla eşleştirdiler. Ve hatta Asya kaynaklarında “Tourki”, Asur tabletlerinde “Turukku”, çok eski Çin kaynaklarında ise “Tau-kiue” olan sözlerinin TÜRK olduğunu belirttiler.
İran mitolojisi Avesta’da; hükümdar Feridun’un ülke topraklarını üç oğlu Salm, İrac ve Turac arasında paylaştırdığı, bu paylaşımda TÜRK bölgesi oğul TURAC’a düşer ve oğul “Turac” nesli “TURAN” adıyla anılan bölgelerde yaşar diye geçer. Arap kaynaklarda Cahilliye döneminde Arap Şairi Nabiga (612-595)nın eserlerinde TÜRK adı “Turk” olarak açıkca geçer.
Çin kaynaklarında geçen “Tou-kiue” kelimesinin okunuşunda sinologlar (Çin dil bilimci) ikiye ayrıldılar. Sinolog Fransız Paul Pelliot “Tou-kiu”nun “Tür-küt” olarak okunmasını, Amerikalı dil bilimci Boodberg ise “Tou-kiue” kelimesinin “TÜRKÜZ” olarak okunması gerektiğini belirttiler. (TÜRK’ün ATA Yurdu Asya değilmi? Asya. Peki çinlilerin Tau-kiue sözü de ap açık TÜRKİYE değilmi? Yani TÜRK’e ait). Amerikalı dil bilimci Boodberg devamla,TÜRKÇEDE kelime sonlarına gelen Z harfinin aslında çift nesneleri ifade ettiğini ve Tou-kiue”kelimesinin “Türkler” olarak okunacağını belirtti.
TÜRKlerin yazdıkları yazıtlarda ise TÜRK adı hem “TÜRK” hemde “TÜRÜK” olarak geçmektedir.
TÜRK kelimesinin ses uyumuna gelince TÜRK adının o dönem kullanıldığı yabancı dillerde kelimenin ilk seslisi kalındır. Arabça ve Farsçada TURG, Bizansta TOURG, Ruscada TORK, Macarcada (ki Türktürler) TÖREK diye telaffuz edilir.
Fransız dil bilimci Louis Bazine ise TÜRK kelimesinin tarihi seyri TÖRÜK-TÜRÜK ve zamanla sondaki “Ü” seslisinin düşerek TÜRK olmuştur der.

TÜRK adının ANLAMI:
Miğfer – Askeri Başlık: GÖKTÜRK Devletinde Sui-Su (miğfer-askeri başlık) kelimesi, Çin kaynaklarında Tou-kiue (miğfer – askeri başlık) olarak geçmktedir. Çinliler Tou-kiue kelimesini aynı zamanda askeri başlık-miğfer olarak kullandıklarına göre ap açık Türklere ait anlamı taşımaktadır. Yani Çinliler miğferi Türklerden görerek alıp kullanmaktadırlar. Devam edelim, Farsca dada “Tark” kelimesi miğfer anlamındadır.
Tarihci Koelle TÜRK kelimesinin kökünü TUR-TİR sayarak “çekmek-çezbetmek-çekici” anlamında anlatmıştır. Dil bilimci K.Fiok ise TÜRK kelimesinin aslının “TURKÜ” ve İskitçe “Deniz kıyısında oturan kişi” anlamını ifade ettiğini belirtir.
Arap İslam Tarihçilerinden, İbn-i Fakih ise TÜRKLERİN Yecüc-Mecüc Seddinin arkasında bulunduğunu ve TÜRK kelimesinin anlamının “Terk” yani “terkedilen” olduğunu (Tipik Arap kini!!!), Arap İslam tarihçi Gardizi ise Hz.NUH’un oğullarından Yafes’e verilen bölgenin ıssız olduğunu ve TÜRKLERE “terk” edildiğini bunun içinde TÜRK kelimesinin anlamının “Terk” anlamına geldiğini söyler. (Ne bilim adamı ama!!)
TÜRK adının anlamının ciddi olarak ilk ilmi izahını A.Vambery tanımlamıştır. Vambery’e göre TÜRK; Türkçede “türemek manasında,Türe, Törüden, doğmuş olup” “Yaratılmış” anlamındadır. Rus Tarihçi W.Barthold, TÜRK kelimesinin ORHUN YAZIT larında sık sık geçen “TÜRÜ-TÖRE: Kanun, gelenek, kanunla düzenlenmiş, birlik kazanmış millet” kelimesinden türediğini belirtmiştir.
Kaşgarlı Mahmut ise TÜRK adının bu Yüce Millete TANRI tarafından verildiğini “türemiş, olgun” anlamına geldiğini, Ziya Gökalp ise “TÖRELİ” demek olduğunu söylemiştir.
Ancak orta çağ TÜRK belgeleri incelenmeye başlandığında TÜRK adının anlamının Alman Türkolog K.Müller, Uygur kaynaklarında cins isim olarak tespit ettiği TÜRK kelimesinin GÜÇLÜ-KUVVETLİ anlamına geldiğini ispatladı. Alman Sanat Tarihçi A.V.Cog ve yine Türkolog W.Thomson TÜRK kelimesinin anlamının GÜÇLÜ-KUVVETLİ anlamına geldiğini kabul ettiler.
Daha sonra TÜRK Tarihinin en büyük ve değerli araştırmacılarından Macar Bilgini (ki TÜRKTÜR) GYULA NEMETH; TÜRK’ün GÜÇLÜ-KUVVETLİ anlamında olduğunu, TÜRK boylarında “AD VERME” TÖRESİNE dayanarak ve benzetmeler yaparak TAM olarak hem TÜRKLÜĞE hemde Dünyaya ispatlamıştır.
NEMETH: Peçenek Oymaklarından birinin adı KANGAR (Kahraman) diğerinin ERDEM, Oğuzlarda KAYI Oymağının (Katı-kuvvetli), Salur Boyunun adının (Sağlam-kuvvetli), KIYAT Oymağının (Kudurmuş seller) anlamlarına geldiğini ve tümününde KUVVET-GÜÇ anlamı taşıdığını ispatlar.
NEMETH’in bu tezinin en büyük kanıtı ise, Tarihin ve insanlığın en büyük imparatorluğunu kuran Büyük TÜRK Hakanı HANLAR HANI CENGİZHAN ATA’nın Ordularının çift atlı öncü birliklerinin adı KIYATLARDIR. Yani kudurmuş seller.Ne demek “KIYATLAR yani kudurmuş seller”? Onuda bilumum içi ve dış TÜRK düşmanları düşünsün !!!!!!!!! Görsünler TÜRKLERİN yani KIYATLARIN yeryüzünü nasıl alt üst ettiğini ,bilumum “insanlık düşmanlarını” yada Batılıları yada Haçlıları nasıl acze düşürdüğünü GÜÇLÜ-KUVVETLİ anlamı taşıyan TÜRK’ün asla “YENİLMEZ” olduğunu bilsinler…..
Etimolojik olarak TÜRK kelimesini TÖRÜ-TÜRE-TÖRÜMEK-TÜREMEK köküne  Fransız Dil Bilimci Louis Bazin; kelimenin mana ve adın söyleniş tarzına göre tarihsel sürecini ve cins isim olduğunu kaydetmiştir.
SÜREÇ…
TÖRÜK:::Varolmuş,şekil kazanmış.
TÜRÜK:::Gelişmiş,tamamen tam olmuş.
TÜRK::::::GÜÇ,KUVVET.
SONUÇ…YANİ GÖĞSÜNÜ GERE GERE TÜRK-ÖĞÜN-ÇALIŞ-GÜVEN
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
İnadına…..İlelebet.
İŞTE TÜRK ! Varmı itirazı olan ??
NOT: Şimdilerde 7000 Yıllık TÜRK Beşiği Kırk Asırlık TÜRK Yurdunda; birileri (ki onlar kendilerini bilir) BEN TÜRK’ÜM demeye korkuyorlar.. Ne diyelim yazıklar olsun sizin o yürek diye taşıdığınız et parçasına.. Alın o et parçası yüreğinizi de parfüm kokulu kağıt mendillere sarın emi !!

İyi çalışmalar saygı ve sevgiler
Murat Binzet
mailto:m1000zet@gmail.com

Ne Türk’ü, ne Türklük’ü ne de Atatürk’ü;
ne tarihten, ne beyinlerden ne de yüreklerden
silemediler, silemeyecekler, silemeyeceksiniz,
sindiremeyeceksiniz !
TÜRK’üm,
TÜRKÇÜ’yüm,
ATATÜRKÇÜ’yüm !

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply