Türk Büyükleri ve Aydınları

 • Mehmet Akif Ersoy (Milli Şairimiz)
 • İsmet İnönü
 • Mareşal Fevzi Çakmak
 • Kazım Karabekir (Aydın Bir Subay, Parlak Bir Komutan)
 • Rauf Denktaş
 • Nazım Hikmet
 • Orhan Kemal
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Orhan Veli Kanık
 • Namık Kemal
 • İbn-i Sina
 • Yunus Emre
 • Pir Sultan Abdal
 • Mevlana Celaledin-i Rumı
 • Aşık Veysel Şatıroğlu
 • Halide Edip Adıvar
 • Karacaoğlan
 • Köroğlu
 • Mahsuni Şerif
 • Mimar Sinan (İmparatorluğun Başmimarı)
 • Nasreddin Hoca
 • Piri Reis
 • Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça
 • Attila
 • Bilge Kağan
 • Alprslan
 • Oğuzhan
 • Kılıçarslan
 • Nene Hatun
 • Barbaros Hayrettin Paşa
 • Dede Korkut
 • Evliya Çelebi (Seyyah-ı Alem)
 • Farabi
 • Selçuk Bey
 • Fatih Sultan Mehmet (iki Kıtanın Hükümdarı, Rönesans’ın Renkli Aydını)
 • Kanuni Sultan Süleyman (Bir Cihan Padişahı)
 • Kösen Sultan (Osmanlı’da Bir Kadın Sultan)
 • Osman Gazi
 • Orhan Gazi
 • Ertuğrul Gazi
 • Yavuz Sultan Selim (1520’lerin İki Hükümdarı)
 • III. Selim (Reformcu Bir Padişah, O)
 • Kavalalı Mehmet Ali Paşa (Modern Mısır’ı Kuran Diktatör)
 • II. Abdülhamid (Taht Uğruna Çatışmaya Girdemi)
 • V. Mehmed Reşad (Hazin Sona Doğru)
 • Yıldırım Beyazıt
 • Ali Kuşçu
 • Fuzuli
 • Osman Ertuğrul Efendi (Prenslik Şahsi Meziyetiydi)
 • Neslişah Sultan (Prenseslik Zor Meslek)
 • İhsan Doğramacı (Önemli İşler Yapmıştı)
 • Semiha Berksoy (Kuşağının En Yaratıcı Sanatçılararından Biriydi)
 • Sevil Yurdakul (Herkesin Özendiği Nadir İnsanlardandı)
 • Bülent Ecevit (Türkiye’nin Özendiği Ploitikacı)
 • Nejat Göyünç (Tarihçi Hoca)
 • Oktay Aslanapa (Çalışma Heyecanını Bir Gün Bile Kaybetmedi)
 • Halil İnalcık (Türkiye’nin Hocası)
 • Ekrem Akurgal (Arkeolojinin Büyük Hocası)
 • Süreyya Faruki (Örnek Hoca)
 • Latife Uşaklıgil (Bir Sır Perdesi)
 • Kevork Pamukciyan (İstanbul’un Efendi Hemşehrisi)
 • Ayla Erduran (Mütevazi Virtüöz)
 • Recep Yazıcıoğlu (Çalışkan Bir Valiydi)
 • Sevgi Gönül (Özel Müzeciliğin Öncüsüydü)
 • Claude Cahen (Büyük Şarkiyatçı)
 • Yahya Kemal (Şair ve Fikir Adamı)
 • Andreas Tietze (Türkolojinin Kaybı)
 • Filiz Çağman (O Sadece Bir Müze Müdürü Değildi)
 • Salim Şengil (Birçok İlke İmza Attı)
 • Attila İlhan (Aramızdan Bir Aydın Geçti)
 • Hüseyin Hatemi (Renkli Bir Kişilik)
 • Cemil Meriç (Saygıyla Anıyoruz)
 • Omelyan Pritsak (Ukranyalı Bilgin)
 • Yılmaz Öztuna (Tarihi Kitlelere Sevdiriyor)
 • Mübahat S. Kütükoğlu (200 Bin Belgeyi Gözden Geçirdi)
 • İsmail Cem (Tanımakta Geç Kaldım)
 • Mübeccel Belik Kıray (Sosyolojiye Bir Kuşak Yetiştirdi)
 • Irene Melıkoff (Gerçek Bir Alime)
 • Sedat Alp (Hititbilim Babası)
 • Reşad Ekrem Koçu (Bir Devrin Romancısı)
 • Nurhan Atasoy (Osmanlı Sanat Tarihçimiz)
 • Gazne Soysal (Hariciye’nin Sessiz Centilmeni)
 • Sevgi Gönül (Bir Mucizenin Portresi)
 • Ali Alparslan (Hattat Hoca)
 • Özdemir Nutku (Hırstan Uzak Bir Tiyatro Adamı)
 • Nermin Abadan Unat (Türklüğü Seçen Nermin Hoca)
 • Füsun Akatlı (Filozof Arkadaşımız)
 • Nazan Ölçer (Sarayın ”Kethüda Hanımı”)

Not: İlber Ortaylı ‘Defterimden Portreler – Tarihten ve Günümüzden’ adlı kitabından faydalanılmıştır.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply