Türk Tarihinin Ana Hatları

Kemalist Yönetimin Resmi Tarih Tezi

Türk Tarihinin Ana Hatları, 1928 ile 1931 yılları arasında Atatürk’ün önderliğinde hazırlanan ve 1931-1941 yılları arasında liselerde okutulan dört ciltlik tarih eseri. 1939 yılında Şemsettin Günaltay’ın hazırladığı cilt okutuldu. 1942 yılında müfredattan kalktı ve yerine Mansel, Baysun ve Karal’ın hazırladığı üç ciltlik eser okutulmaya başlandı.

Türk Tarihinin Ana Hatları, Kemalist yönetimin resmî tarih görüşünü yansıtır. Kitap, Atatürk’ün kendi eliyle düzeltmeler ve ekler yapmasından sonra, 1930 yılında yalnız yüz nüsha basıldı. Toplumumuz, bu eseri, 66 yıl sonra ilk kez inceleme olanağına kavuşuyor. Elinizdeki kitap, Cumhuriyet dönemi tarih çalışmalarında yol gösterici sayıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının birinci amacı, “millî bir tarih” yazmaktı. İkinci amaçları ise, Tevrat, İncil ve Kur’an’da yer alan yaratılışa ilişkin görüşleri çürütmek ve bilimin verilerini ortaya koymaktı. Kemalist devrimciler, dünya uygarlığını Roma-Atina ekseninde açıklayan Avrupa tarihçiliğinin karşısına, Asya-Afrika eksenli bir uygarlık teziyle çıktılar. Türk Tarihinin Ana Hatları, tarih kitabı olmanın ötesinde, Kemalist Devrim’in ideolojisi üzerine yapılan çalışmalar için temel kaynaklardan biridir.

http://www.kitapokuyoruz.com/kapak/81116-Turk-Tarihinin-Ana-Hatlari.jpg

  • Türkçe
  • 467 sayfa
  • 3. Hamur
  • Ciltsiz
  • 14 x 20 cm
  • İstanbul, 1996, 1. Basım
  • ISBN: 9789753431187

**********************************

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply