ATATÜRK ŞİİRLERİ

Altan Arısoy’un bir şiirini paylaşmak istiyorum sizlerle. Okumamış olanlar için şair bu şiirin hikayesini şöyle anlatmış;

İhanet erbabı dahil herkesin Atatürkçü olduğunu söylediği, O’nu sömürdüğü, sıkışınca O’nun arkasına saklandığı, kimsenin Kemalizm’in gereğini tam olarak yerine getirmeyi göze alamadığı bir dönemdeyiz… Özellikle kendisini Atatürkçü sayanlara, içinde bulunulan durumu anlatmak ve uyarmak amacıyla yazdım bu şiiri… Cumhuriyet kuşaklarının özlemi çağdaş, yüksek uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Bunun yoluysa 20. yüzyılın en özgün çağdaşlaşma projesi olan KEMALİZM’i yaşama geçirmektir… Kemalizm’i Türkiye’de ve mazlum (ezilmiş, zulme uğramış) Ülkelerde yeniden dünyanın kurtuluş ideolojisi olarak görmek son dileğimdir. Şiirimi eleştiri ve beğenilerinize sunuyorum… Saygıyla…

 

Atatürk Uyandır Bizi!!!

Atatürk’üm
Bir ulus yarattın özgür
Bir cumhuriyet kurdun
Tam bağımsız
Bir gelecek gösterdin
Aydın mı aydın
Bir cennet olacaktı Türkiye
Mutluluk gülleri açacaktı yüzlerinde
Çalışkan insanların
“Bütün umudum gençliktedir”
“Atatürk sizsiniz! gelecek sizindir! ”
Öylesine inandın
Öylesine güvendin ki gençliğe
En büyük eserini
Cumhuriyeti verdin ellerimize
Koruyamadık
Affetme bizi!!!
Oysa ne günlerden gelmiştik
Emperyalizmi yere sermiştik
Ulusçuluk demiştin kurtuluşumuz
Nicedir durum değişti
Şovenlik ayrımcılık dincilik türedi
Yıkıyorlar ulusal devleti
Sorgula bizi!!!
Dedin ki
Ulusuma en iyisi gerektir
Cumhuriyet fazilettir
Kimsesidir kimsesizlerin
Yeni sultanlar yarattık senden sonra
Kapılandık bir avuç çıkarcıya
Yargıla bizi!!!
Laiklikti çağdaşlığın temeli
Sen öldün mezarlardan çıktı hortlaklar
Tekkeler türbeler tarikatlar
Soyguncular yalancılar talancılar iktidar
Gör ne hallere düştük
Azarla bizi!!!
Yoksulluk içinde öderken eski borçları
Ayrılmadı doğu batı
Şimdi saldırıyorlar sosyal devlete
Küfür çok hakaret çok cumhuriyete
Bir yıkım bir yağma havası üstümüzde
Gitti gidecek Türkiye
Gör halimizi!!!
Devrimcilik
Hedefe akan bir oktu
Akıl ve bilimden başka yol yoktu
Çağdaşlıktı asıl erek
Sen öldün herkes başka bir yol buldu
Kimi aymaz kimi sapkın kimi hayın oldu
Devrim durdu Türkiye durdu
Duy sesimizi!!!
Hani üretmeyen insan değildi
Hani köylü ulusun efendisiydi
Sömürüsüz bir dünya düşünmüştün barış içinde
Bir savaş olsa ta uzaklarda
Acısını duyacaktık bedenimizde
Öyle bir toplum olduk ki duyarsız
Ver dersimizi!!!
Bağımsızlık
Geride kaldı dediler inandırıldık
Ne de safmışız kolayca kandırıldık
Uşak olduk emperyalizme
Yasaklandı suçlandı vuruldu değerlerimiz
Parçalandı satıldı yok oldu eserlerimiz
Tut elimizi!!!
Ey Atatürk
Emanetini geri al
Kur Kemalist Cumhuriyeti yeniden
İlkelerin tutsun ellerimizden
Fikirlerin yerleşsin bir mıh gibi
Bir daha çıkmasın belleğimizden
Uyandır bizi!!!
Uyandır bizi!!!

Şairin bestelenmiş bir başka şiiri; 1 Temmuz 2008… Kemalist kesimleri hedefleyen büyük bir tutuklama dalgası yaşandı… İslamcı-işbirlikçi iktidarın ne yapmak istediği bu operasyonla anlaşıldı… Atatürk tutuklandı diye bir açıklama yaptım. Aslında hukukla hiçbir ilgisi olmayan bir siyasal dönüşüm ve rejim değişikliği amaçlanıyordu… Ve günden güne işin ahlaksız bir düzen olduğu daha iyi anlaşılmakta… Temmuz 2008 operasyonu bu işin kasıtlı bir saldırı olduğuna ait düşüncemi sağlamlaştırdı… O günlerde bu şiiri yazdım. Birkaç ay sonra da kolayca besteledim… Neden kolayca derseniz… Bu konudaki duygu ve düşüncelerimin son derecede içtenlikli olduğu için, diyebilirim…

Bu Dağlar Bizim Dağlar

Bu dağlar bizim dağlar
Bu yollar bizim yollar
Eşkıya kesti yolu
Kesilmesin umutlar

Hastayım bilen yoktur
Gözyaşım silen yoktur
İhanet meslek olmuş
Çıkarsız selam yoktur

Bu yara başka yara
Düşer yüreğim dara
Kurtuluş uzak değil
Halk yürür iktidara

Bu görünen manzara
Karadır dostum kara
Örümcekler ağ kurmuş
Yurdumuzun bağrında

Karatıldı ışıklar
Sustu susmaz aşıklar
Gidiş kötüye gidiş
Birleşin arkadaşlar

Haydi dostlar kalkalım
Bir mum da biz yakalım
Atatürkün yolundan
Aydınlığa çıkalım
Son olarak da Aşık Veysel’den güzel bir şiir;

 

Ağlayalım Atatürk’e

Ağlayalım Atatürk’e
Bütün Dünya kan ağladı,
Süleyman olmuştu mülke,
Geldi ecel, can ağladı,
Atatürk’ün eserleri,
Söyleyecek bundan geri,
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağladı.
Bu ne kuvvet, bu ne kudret,
Var idi bunda bir hikmet
Bütün Türkler, İnönü İsmet,
Gözlerinden kan ağladı.
Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü,
Koruyalım yurdumuzu,
Dost değil, düşman ağladı.
Şüphesiz bu dünya fani,
TANRININ ASLANI hani,
İnsi cini cemi mahlûk,
Hepsi birden ağladı.
İskender-i Zülkarneyin,
Çalışmadı bunca leyin,
Her millet ATATÜRK deyin,
Cemiyeti akvam ağladı.
Aşık Veysel Şatıroğlu

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply