TARİHTE DÜNYA UYGARLIĞINA YÖN VEREN, UZAK DOĞU ASYA’DAN ÇIKAN BÜYÜK BULUŞLAR

TARİHTE DÜNYA UYGARLIĞINA YÖN VEREN, UZAK DOĞU ASYA’DAN ÇIKAN BÜYÜK BULUŞLAR

“Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkları sürece, avcı hikâyelerine inanmak zorundayız.”

Değerli okurlar, bazı konularla ilgili bilgiler vardır ki, binlerce yıl tartışmasız doğru kabul görmüştür. Ancak günümüz bu tip konuları tartışmaya açmaktadır. Özellikle batı merkezli Avrupa tarihi, kendini insanlık uygarlığının başlangıcı olarak lanse etmiştir. Ancak bunun doğru olmadığı günümüzde gün ışığı gibi açığa çıkmıştır ve çıkmaya da devam etmektedir. Avrupa sömürgeci yani emperyalist bir uygarlıktır, bunun için kültürel alanlarda da emperyalizm anlayışını sürdürmektedir. Bunun için gerçek tarih bilgilerini çarptırarak, kendi çıkarlarına uygun biçimde yalan tarih bilgileri yayınlamışlar ve yayınlamaya da devam etmektedirler.

Dünya tarihinin geçmişinde ilk medeniyet Avrupa’da değil, uzak Asya coğrafyasında yükselmiştir. Burada da Çin’i görmekteyiz. Çinlilerin bulduğu kâğıt, matbaa, barut ve pusula dünya literatüründe “Dört Büyük İcat” olarak yer alır. Bu dört icat insanlığın uygarlık tarihinde dönem noktası olarak gözükmektedir. Bu icatların getirdiği yenilikleri saymaya sayfalar yetmez. Bunlar olurken M.Ö. 5000 yıllarında Avrupa ilkel çağı yaşamaktaydı. Bu icatlar ortalama M.S. 1000 yıllarında Avrupa’ya ulaştı. Rönesans ve reform hareketleri ile çağını yakaladı. Dünya medeniyet merkezi biziz diye yalan tarihi işgal ettikleri coğrafyalara empoze ettiler.

 

Konuyu biraz daha açmak için uzak Asya’nın coğrafyasında yapılan icatların tarihinin kronolojisine bakalım. M.Ö. 6000’lerde kayıkçı küreği, M.Ö. 5000’lerde buharda pişirme, M.Ö. 3500’lerde taştan yapılmış saban M.Ö. 3000’lerde ahşap tabut, M.Ö. 2000’lerde bronz çan ve yemek çatalı, M.Ö. 2000’lerde makarna(darıdan yapılmış), yine M.Ö. 2000’lerde tuz üretim ocakları, M.Ö. 500’lerde demir uçlu saban, M.Ö. 200’lerde çay demleme M.Ö. 100’lerde akupunktur, 132’de sismometre (deprem için), M.S. 200’de çimi mürekkebi,200’lerde doğal gaz kullanımı, 200’lerde vantilatör(elle çalışan), 500’de uçurtma, 581’de ilk kamu personeli seçme sınavı, 600’lerde otomatik açılan kapı(ağırlığa duyarlı), 600’lerde porselen, 1160’da kağıt para, 1231’de bomba(dökme demirden) 1498 diş fırçası, 1000’de demir ocaklarında kok kömürü kullanımı, 1050’de Go oyunu, 1200’lerde domino, 1300’lerde patlayan top güllesi, 1300’lede kara ve deniz mayınları, 1100’lerde havai fişek, 1044’de elbombası, 1400’lerde asma köprü ve daha niceleri.

Uzak Doğu Asya topluluğu, dünya medeniyetine yön veren büyük buluşlar ortaya koyarak, insanlığın akışını değiştirmişlerdir. Bugün ki Çin Devleti bu medeniyetin üzerinden yükselmekte, bu yüzden Çin’in son yıllarda ki ekonomik ve teknolojik gelişimi tesadüf değildir.

İnsanlığa yön veren dört büyük buluş

  1. Kağıt
  2. Matbaa
  3. Pusula
  4. Barut

Kağıt ve matbaanın bulunması

Yukarda değindiğim gibi, bu dört büyük icat olan kağıt, matbaa, barut ve pusula, dünyanın yeniden şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bunlara sırası ile bakarsak, kağıt, Çin’de Han hanedanı döneminde 105 yıllarında bulundu. Ardından Semerkand ve Bağdat’a ulaşan kağıdı Avrupa’ya Endülüs Emevileri tanıttı. Çin’de önce metinler bambu veya ipek kumaşa yazılırdı. Bambu, ağır ve kaba, ipek ise pahalıydı. İpekten ucuz malzeme arayan Tsahai Lun, ağaç kabuklarını suda kaynatıp döverek selüloz elyaflarını ayırdı. Ardından bu elyafları ince bir elek üzerinde sıkıştırıp kurutarak ilk kağıdı üretti. Kağıt Çin’de yazı yazmak ve ambalaj için kullanıldı. Ardından dünyada ilk kez tuvalet kağıdı olarak kullandılar. İkinci olarak büyük icat olan matbaa Çin’de keşfedilince, ipek ve kağıt üzerine yapılmaya başladı. Çin’de 220 yılında tahtalar oyulup baskı kalıbı yapılarak ipek kumaşa desen basıldı. Ardından aynı yöntemle ipek üzerine yazı bastılar. Bu arada Çinliler ilk oyun kağıdını da icat ettiler. Matbaada basılmış olan en eski kitap 11 Mayıs 808’de basıldı. Dünya’nın ilk kağıt parası da 1215’de Çin’de basıldı. Sanılanın aksine değiştirilebilen harflerle çalışan matbaayı Gutenberg icat etmedi. Çinliler seramikten yapılmış ve değiştirile bilen harfli matbaayı Gutenberg’den 400 yıl önce 1040’ta icat etti. Gutenberg Çinlilerin tekniğini 1450’de Avrupa’da tanıtıp yaygınlaştırdı.

Pusula ve barutun bulunması

Pusula sayesinde Amerika Kıtası ve kutuplar gibi çok sayıda coğrafi keşif yapıldı. Pusula, kara ve denizde güvenli seyahat imkânı sağladı. İlk pusula, bir iğne üzerinde asılı duran küçük bir mıknatısın bir ucun kuzeyi gösterdiği basit bir alettir. Doğal mıknatısın demiri çekme özelliğini, M.Ö. 600’lerde Miletli Thales açıkladı. Benzeri gözlemler Mısır ve Çin’de de yapıldı ancak mıknatıs dan pusula yapmayı Çinliler başardı. Pusulanın seyahatlerde yön bulmak amacıyla ilk kez Çin^de kullanıldığı biliniyor. Ancak ilk kullanım tarihi tartışmalıdır. Çin’de yapılan ilk pusulalar deniz seferleri için değil fal bakmak için kullanıldı. M.S. 70’lerde Lunheng kitabında mıknatısın dikiş iğnesini çektiğini yazdı. Aynı kitap da sürekli güneyi gösteren bir kaşık anlatılmaktadır. Bu kaşığın bir benzeri 1948’de yapıldı ve pusula olarak çalıştığı görüldü. Pusulanın deniz seyahatlerinde yön gösterici olarak kullanıldığı, Çin’de 1040’da yazılan bir kitap da anlatılır. Çinliler o tarihlerde mıknatısa sürtülen dikiş iğnelerinin de mıknatıslandığını keşfetmişti. Bu iğneleri küçük bir bambu parçasına batırıp suya bırakınca iğne kuzey güney doğrultusunda dönüyordu. Su üstünde durabilen balık şeklindeki pusulalar “güneyi gösteren balık” adıyla tanındı. Güneyi gösteren balık örnekleri Bağdat’ta kadar ulaştı. Müslüman bilginlerden El Eşraf(1282) ve İbn Süm’ün(1300) kitaplarında pusuladan bahsedilir. Pusula Avrupa’ya 1200’lerde ulaştı.

İngiliz tarihçilerden şok iddia bulundular, Pusula sayesinde 15 yüzyılda dünyanın birçok yerine ayak basan Çinli Amiral Zheng He’ydi olduğunu yazdılar. Günümüz araştırmacıları da bunu doğrulamaktadır. Kristof Kolomb’dan önce Çinli Amiral Zheng He, Amerika’yı keşfetmiştir. Bu duruma göre Avrupa tarihçilerin yazdığı “Keşifler Çağı” nı sorgulamak gerekmiyor mu?

Çin’in diğer bir icadı olan” barut”u yapmak kolaydır. Barut için %75 potasyum nitrat, %10 kükürt, %15 karbon karışımını toz haline getirmek yeterlidir. Geçmişte potasyum nitrat kaynağı olarak güvercin gübresi ve karbon kaynağı olarak da odun kömürü kullanılırdı. Çin’de 492’de yazılan İlm-i simya adlı kitap da potasyum nitratın pembe –mor renkte bir alevle yandığı anlatılır. Çin ordusu 1044’den itibaren potasyum oranı yüksek barut kullanarak ateşli silahlar yaptı. Moğollar barutu Çin’den öğrendi ve 1200’lerde Orta Doğu ve Avrupa’ya tanıttı.

Bu büyük buluşlar dünya tarihinin akışını allak bullak ederken, Avrupa merkezli yalancı tarihi sorgulamak bir araştırmacıların temel görevi olmalıdır.

Adnan Güllü

Tarih Araştırmacısı

Kaynak: http://bizimelbistangazetesi.com/yazar.asp?yaziID=16265

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply