Kaynaklar – Resources

1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına karşı faydalanılmak üzere, konunun tartışmalı yönüne dikkat çekmek amacıyla  kullanılabilecek bazı makalelerin başlıklarını aşağıda.

– Edward J. Erickson’un “Middle East Critique” dergisinde 2011 yılında yayımlanmış “The
Armenian Relocations and Ottoman National Security: Military Necessity of Excuse for
Genocide?” başlıklı makalesi,

– Guenter Lewy’nin “Commentary” dergisinde 2005 yılında yayımlanmış “The First
Genocide of the 20th Century?” başlıklı makalesi,

– Hakan Yavuz’un “Middle East Critique” dergisinde 2011 yılında yayımlanmış “Contours of
Scholarship on Armenian –Turkish Relations” başlıklı makalesi,

– Emekli Ottava Büyükelçimiz Aydemir Erman’ın “Jewish Tribune” gazetesinde 2007 yılında
yayımlanmış “False Analogies” başlıklı makalesi,

– Yusuf Sarınay’ın “International Journal of Turkish Studies” dergisinde 2008 yılında
yayımlanmış “What Happened in April 24, 1915?: The Circular of April 24, 1915, and the
Arrest of Armenian Committee Members in İstanbul” başlıklı makalesi,

– Erman Şahin’in “Journal of Muslim Minority Affairs” dergisinde 2008 yılında yayımlanmış,
Taner Akçam’ın “A Shameful Act: the Armenian Genocide and the Question of Turkish
Responsibility” isimli kitabının inceleme yazısı,

– Erman Şahin’in “Middle East Policy” dergisinde 2010 yılında yayımlanmış, Taner
Akçam’ın “The Armenian Question Resolved: Policies Toward the Armenians in the War
Years according to Ottoman Documents” isimli kitabının inceleme yazısı,

– ABD’li akademisyen ve tarihçilerin “New York Times” gazetesinde 1985 yılında
yayımlanmış bildirisi,

– ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un Vaşington’da 26 Ocak 2012 tarihinde ABD
Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla düzenlenen bir toplantıda bir soruya cevaben yaptığı
açıklama,

– İngiliz Hükümetinin Ermeni iddialarına yönelik yaklaşımına ilişkin Parlamento kayıtları,

– İsviçre Federal Konseyi’nin 16 Şubat 2011 tarihli açıklaması ilişikte sunulmaktadır

-Bernard Lewis’in “Notes on a Century- Reflections of a Middle East Historian” isimli kitabının “Judgment in Paris” başlıklı bölümü

-Yücel Güçlü’nün “The Holocaust and the Armenian Case in Comperative Perspective” isimli kitabı

-Ovannes Kaçaznuni’nin “Dashnagtzoutiun Has Nothing To Do Anymore” isimli kitabı.

Guidelines for Teaching about the Holocaust

Teaching about Genocide: Issues, Approaches, and Resources (review)

Studying genocide: activity ideas

Book – Chapter 16: Genocide Education by Samuel Totten

Armenian Genocide – Resource Library for Teachers

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply