Türk Kağanları ve Sultanları

Göktürk Kağanları

 • Bumin Kağan
 • Kapgan Kağan
 • İlteriş (Kutlug) Kağan
 • Bilge Kağan

Selçuklu Sultanları

 • Selçuk Bey
 • Tuğrul Bey
 • Çağrı Bey
 • Alparslan
 • Melikşah
 • Berkyaruk
 • Muhammed Tapar
 • Sultan Sencer
 • 1. Kılıç Arslan
 • 2. Kılıç Arslan
 • 1. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • 2. Süleyman Şah
 • 3. Kılıç Arslan
 • 1. Alaeddin Keykubat
 • 2. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • 2. Alaeddin Keykubat
 • 1. İzzettin Keykavus
 • 2. İzzettin Keykavus
 • 3. Gıyaseddin Keyhüsrev
 • Kutalmışoğlu Süleyman Şah
 • Süleyman Şah
 • 1. Rükneddin Mesud

Osmanlı Sultanları

 • Osman Gazi
 • Orhan Gazi
 • 1. Murat (Hüdavendigar)
 • Yıldırım Bayezid Han
 • 1. Mehmet (Çelebi)
 • 2. Murad Han
 • Fatih Sultan Mehmed
 • 2. Bayezid Han
 • Yavuz Sultan Selim
 • Kanuni Sultan Süleyman
 • 2. Selim Han
 • 3. Murad Han
 • 3. Mehmed Han
 • 1. Ahmed Han
 • 1. Mustafa Han
 • 2. Osman (Genç)
 • 4. Murad Han
 • İbrahim Han
 • 4. Mehmed Han
 • 2. Süleyman Han
 • 2. Ahmed Han
 • 2. Mustafa Han
 • 3. Ahmed Han
 • 1. Mahmud Han
 • 3. Osman Han
 • 3. Mustafa Han
 • 1. Abdülhamid Han
 • 3. Selim Han
 • 4. Mustafa Han
 • 2. Mahmud Han
 • Abdülmecid Han
 • Abdülaziz Han
 • 5. Murad Han
 • 2. Abdülhamid Han
 • 5. Mehmed (Reşat) Han
 • 6. Mehmed (Vahidettin) Han

Diğer Kağanlar ve Sultanlar

 • 1. Bahadır Şah
 • 1. Devlet Giray Han
 • 1. Gazi Giray Han
 • 1. Şah İsmail
 • 2. Bahadır Şah
 • 2. Devlet Giray Han
 • 2. Gazi Giray Han
 • 2. Şah İsmail
 • 2. Sökmen Bey
 • 4. Devlet Giray Han
 • 4. Kılıç Arslan
 • Alp Tigin
 • Babür Şah
 • Balamber
 • Belek Bey
 • Çaka Bey
 • Celaleddin Harezmşah
 • Cihangir Şah
 • Cihanşah
 • Ebulgazi Bahadır Han
 • Ekber Şah
 • Ekber Şah
 • ErtuğrulGazi
 • Evrengzib
 • Gazneli Mahmud
 • Hümayun Şah
 • Hüseyin Baykara
 • İltutmuş
 • İmadeddin Zengi
 • İstemi Kağan
 • Kalavun
 • Kara Yusuf Bey
 • Karamanoğlu Mehmed Bey
 • Kök Böri
 • Mete Han
 • Nadir Şah
 • Raziye Begüm Sultan
 • Şah Abbas Safevi
 • Şah Cihan
 • Şahruz Mirza
 • Satuk Buğra Han
 • Timur Han
 • Toktamış Han
 • Uluğ Bey
 • Umur Bey
 • Uzun Hasan
 • Yakup Han
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply